19-3-appendix-classification-of-annual-energy-degree-heating-cooling-of-cities

پیوست‌ ٣ – گونه‌بندی‌ درجه‌ انرژی‌ (گرمایی‌- سرمایی‌) سالانه‌ شهرها

در این‌ پیوست‌، گونه‌بندی‌ درجه‌ انرژی‌ (گرمایی‌- سرمایی‌) سالانه‌ ٢٤٥ شـهر، کـه‌ دارای‌ ایسـتگاه هواشناسی‌اند، درج شده است‌. در صورتی‌که‌ نام شهر محل‌ استقرار ساختمان در این‌ پیوست‌ نیامده باشد، لازم است‌ مشخصات نزدیک‌ترین‌ شهر به‌ آن، با آب و هوای‌ مشابه‌، ملاك عمل‌ قرار گیرد.

شماره نام شهر درجه انرژی نیاز غالب
گرمایش سرمایش
١ آبادان زیاد
٢ آبادچی‌- فریدن زیاد
٣ آباده متوسط‌
٤ آبعلی‌ زیاد
٥ آجی‌ چای‌ زیاد
٦ آزاد شهر کم‌
٧ آستارا متوسط‌
٨ آغاجاری‌ زیاد
٩ آمل‌ کم‌
١٠ آوج زیاد
١١ احمدآباد – درودزن متوسط‌
١٢ احمدوند متوسط‌
١٣ اختحوان گلپایگان متوسط‌
14 اراك متوسط‌
15 اردبیل‌ زیاد
16 اردستان متوسط‌
17 اردکان متوسط‌
18 ارومیه‌ زیاد
19 استور متوسط‌
20 اسدآباد بیرجند متوسط‌
21 اسکو زیاد
22 اسلام آباد غرب متوسط‌
23 اصفهان متوسط‌
24 افراچال کم‌
25 الیگودرز زیاد
26 امام قیس‌ زیاد
27 امیدیه‌ زیاد
28 امین‌ آباد متوسط‌
29 انار کم‌
30 انارك متوسط‌
31 اندیمشک‌ زیاد
32 اهر زیاد
33 اهواز زیاد
34 اهواز (ملاثانی‌) متوسط‌
35 ایرانشهر زیاد
36 ایلام متوسط‌
37 ایوانکی‌ متوسط‌
٣٨ بابل‌ کم‌
٣٩ بابلسر کم‌
٤٠ باراندوزچای‌ زیاد
٤١ بارنیشابور متوسط‌
٤٢ باغ ملک‌ کم‌
٤٣ بافت‌ متوسط‌
٤٤ بجستان کم‌
٤٥ بجنورد متوسط‌
٤٦ بروجرد متوسط‌
٤٧ بستان زیاد
٤٨ بستان آباد زیاد
٤٩ بم‌ متوسط‌
٥٠ بمپور متوسط‌
٥١ بن‌ سیدان متوسط‌
٥٢ بندر انزلی‌ کم‌
٥٣ بندر بوشهر زیاد
٥٤ بندر دیر زیاد
٥٥ بندر عباس زیاد
٥٦ بندر لنگه‌ زیاد
٥٧ بندر ماهشهر زیاد
٥٨ بنکوه متوسط‌
٥٩ بوئین‌ زهرا متوسط‌
٦٠ بی‌ بالان کم‌
٦١ بیاضه‌ بیابانک‌ متوسط‌
٦٢ بیجار زیاد
٦٣ بیرجند متوسط‌
٦٤ پارس آباد مغان متوسط‌
٦٥ پل‌ زمانخان کم‌
٦٦ پل‌ کله‌ متوسط‌
٦٧ پیرانشهر زیاد
٦٨ پیله‌ سرا کم‌
٦٩ تازه کند زیاد
٧٠ تاشکویه‌ کله‌ گاه متوسط‌
٧١ تاکستان متوسط‌
٧٢ تبریز زیاد
٧٣ تربت‌ حیدریه‌ متوسط‌
٧٤ تفرش متوسط‌
٧٥ تکاب زیاد
٧٦ تنگ‌ پنج‌ زیاد
٧٧ تهران متوسط‌
٧٨ جاسک‌ زیاد
٧٩ جزیرة ابوموسی‌ زیاد
٨٠ جزیرة خارك متوسط‌
٨١ جزیرة سیری‌ زیاد
٨٢ جزیره قشم‌ متوسط‌
٨٣ جزیرة کیش‌ زیاد
٨٤ جلفا زیاد
٨٥ جیرفت‌ متوسط‌
٨٦ چابهار زیاد
٨٧ چغارت متوسط‌
88 چناران متوسط‌
٨٩ حاجی‌ آباد (بندرعباس) متوسط‌
٩٠ حجت‌ آباد (پیشکوه) متوسط‌
٩١ حمیدیه‌ متوسط‌
٩٢ حنا متوسط‌
٩٣ خاش کم‌
٩٤ خرم آباد متوسط‌
٩٥ خرم آباد تنکابن‌ کم‌
٩٦ خرم دره زیاد
٩٧ خرمشهر زیاد
٩٨ خشکه‌ داران تنکابن‌ کم‌
٩٩ خفر متوسط‌
١٠٠ خلخال زیاد
١٠١ خوانسار زیاد
١٠٢ خوربیابانک‌ متوسط‌
١٠٣ خوی‌ زیاد
١٠٤ داراب متوسط‌
١٠٥ داران زیاد
١٠٦ داشبند بوکان زیاد
١٠٧ دامغان متوسط‌
١٠٨ دامنه‌ فریدن زیاد
١٠٩ درگز متوسط‌
١١٠ درود متوسط‌
١١١ دره تخت‌ زیاد
١١٢ دزفول زیاد
١١٣ دشت‌ ناز کم‌
١١٤ دوگنبدان متوسط‌
١١٥ ده صومعه‌ متوسط‌
١١٦ دهلران زیاد
١١٧ دیهوك کم‌
١١٨ رامسر کم‌
١١٩ رامهرمز زیاد
١٢٠ رشت‌ کم‌
١٢١ روانسر متوسط‌
١٢٢ رودبار گیلان کم‌
١٢٣ زابل‌ متوسط‌
١٢٤ زاهدان کم‌
١٢٥ زردگل‌ سرخ آباد متوسط‌
١٢٦ زرقان متوسط‌
١٢٧ زرینه‌ اوباتو زیاد
١٢٨ زنجان زیاد
١٢٩ ساوه متوسط‌
١٣٠ سبزوار متوسط‌
١٣١ سپید دشت‌ متوسط‌
١٣٢ سد درودزن متوسط‌
١٣٣ سر پل‌ ذهاب متوسط‌
١٣٤ سراب زیاد
١٣٥ سراوان متوسط‌
١٣٦ سرخس‌ متوسط‌
١٣٧ سرکت‌ تجن‌ کم‌
١٣٨ سقز زیاد
١٣٩ سمنان متوسط‌
١٤٠ سنگ‌ ترش متوسط‌
١٤١ سنگ‌ سوراخ متوسط‌
١٤٢ سنندج متوسط‌
١٤٣ سوباشی‌ زیاد
١٤٤ سیرجان متوسط‌
١٤٥ شاهرود متوسط‌
١٤٦ شبانکاره متوسط‌
١٤٧ شمس‌ آباد اراك زیاد
١٤٨ شمعون متوسط‌
١٤٩ شوش متوسط‌
١٥٠ شوشتر زیاد
١٥١ شهربابک‌ متوسط‌
١٥٢ شهرکرد متوسط‌
١٥٣ شیراز متوسط‌
١٥٤ شیرگاه کم‌
١٥٥ شیروان بروجرد متوسط‌
١٥٦ صفی‌ آباد دزفول زیاد
١٥٧ طبس‌ متوسط‌
١٥٨ طرق کرتیان متوسط‌
١٥٩ عباس آباد قم‌ متوسط‌
١٦٠ عدل زیاد
١٦١ فردوس متوسط‌
١٦٢ فسا متوسط‌
١٦٣ فومن‌ کم‌
١٦٤ فیروزآباد خلخال زیاد
١٦٥ قائمشهر کم‌
١٦٦ قائن‌ متوسط‌
١٦٧ قرآن تالار کم‌
١٦٨ قراخیل‌ قائمشهر کم‌
١٦٩ قروه زیاد
١٧٠ قره آغاج متوسط‌
١٧١ قزوین‌ متوسط‌
١٧٢ قصر شیرین‌ کم‌
١٧٣ قطورچای‌ زیاد
١٧٤ قم‌ متوسط‌
١٧٥ قمشه‌ (شهرضا) متوسط‌
١٧٦ قوچان متوسط‌
١٧٧ کازرون متوسط‌
١٧٨ کاشان متوسط‌
١٧٩ کاشمر متوسط‌
١٨٠ کبوترآباد متوسط‌
١٨١ کرج متوسط‌
١٨٢ کرمان کم‌
١٨٣ کرمانشاه متوسط‌
١٨٤ کرند متوسط‌
١٨٥ کره سنگ‌ کم‌
١٨٦ کشف‌ رود متوسط‌
١٨٧ کنارك چابهار زیاد
١٨٨ کنگاور متوسط‌
١٨٩ کوتیان صفی‌ آباد متوسط‌
١٩٠ کوهرنگ‌ زیاد
١٩١ کهنوج زیاد
١٩٢ گتوند زیاد
١٩٣ گچساران متوسط‌
١٩٤ گرکان آشتیان متوسط‌
١٩٥ گرگان متوسط‌
١٩٦ گرمسار متوسط‌
١٩٧ گرمسار (داور آباد) متوسط‌
١٩٨ گلمکان متوسط‌
١٩٩ گناباد متوسط‌
٢٠٠ گنبد قابوس کم‌
٢٠١ گورگین‌ – خبر کم‌
٢٠٢ گوشه‌ نهاوند متوسط‌
٢٠٣ لار زیاد
٢٠٤ لار – پلور زیاد
٢٠٥ لاهیجان کم‌
٢٠٦ لتیان متوسط‌
٢٠٧ لردگان متوسط‌
٢٠٨ لیقوان زیاد
٢٠٩ ماکو زیاد
٢١٠ مراغه‌ زیاد
٢١١ مرند زیاد
٢١٢ مرودشت‌ متوسط‌
٢١٣ مسجد سلیمان زیاد
٢١٤ مشهد متوسط‌
٢١٥ مشیران متوسط‌
٢١٦ ملایر متوسط‌
٢١٧ موچان زیاد
٢١٨ مهاباد متوسط‌
٢١٩ مهرگرد زیاد
٢٢٠ میاندوآب متوسط‌
٢٢١ میانده جیرفت‌ متوسط‌
٢٢٢ میانه‌ زیاد
٢٢٣ میرجاوه متوسط‌
٢٢٤ میمه‌ زیاد
٢٢٥ میناب زیاد
٢٢٦ نایین‌ متوسط‌
٢٢٧ نجف‌ آباد متوسط‌
٢٢٨ نطنز متوسط‌
٢٢٩ نورآباد ممسنی‌ متوسط‌
٢٣٠ نوژیان زیاد
٢٣١ نوشهر کم‌
٢٣٢ نهبندان متوسط‌
٢٣٣ نی‌ ریز کم‌
٢٣٤ نیشابور متوسط‌
٢٣٥ ورامین‌ متوسط‌
٢٣٦ ورزنه‌ متوسط‌
٢٣٧ ولد آباد متوسط‌
٢٣٨ هفت‌ تپه‌ متوسط‌
٢٣٩ همدان زیاد
٢٤٠ همگین‌ متوسط‌
٢٤١ همند آبسرد زیاد
٢٤٢ هوتن‌ (چات) متوسط‌
٢٤٣ هویزه متوسط‌
٢٤٤ یاسوج متوسط‌
٢٤٥ یزد متوسط‌

 

ابزارک‌های من

در حال توسعه

بر اساس برنامه توسعه کدکاو، این بخش طبق زمان بندی تدوین و منتشر خواهد شد. برای اطلاع از برنامه توسعه کدکاو به صفحه “کدکاو” مراجعه کنید.

برای مشاهده و استفاده از این خدمات باید به عنوان کاربر "ورود " کرده باشید.

در این بخش مقررات ملی مطلبی وجود ندارد
در این بخش مقررات ملی رابطه ای وجود ندارد
در این بخش مقررات ملی جدولی وجود ندارد
در این بخش مقررات ملی تصویر یا نموداری وجود ندارد

ورود | عضویت

از طریق این صفحه می توانید به کدکاو وارد شوید و از خدمات سطح بالاتری به رایگان استفاده کنید. اگر هنوز ثبت نام نکرده اید، از همین جا شروع کنید.

صفحات اصلی کدکاو

کتابخانه

جستجوی پیشرفته

کاو
میزان دقت در جستجوی عبارت
عین عبارت چند کلمه ای را جستجو کن
در عنوان ها جستجو کن
متن کامل مقالات را جستجو کن
فیلتر مباحث
استانداردهای ساختمانی ایران
آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله - استاندارد 4-2800
سیمان هیدرولیکی
آهک و فرآورده‌های آن
گچ و فرآورده‌های آن
ملات های ساختمانی
سنگ‌های ساختمانی
سنگدانه ها
کاشی سرامیکی
فرآورده‌های سفالی و آجرها
فرآورده‌های سیمانی
قیر و قطران
عایق‌های رطوبتی
عایق‌های حرارتی
شیشه
یراق آلات ساختمانی
رنگ و پوشش‌های ساختمانی
پلیمرهای ساختمانی
چوب و فرآورده‌های آن
آهن، فرآورده‌های آهنی و مصالح جوشکاری
فلزات غیرآهنی
نانو مواد
مقررات ملی ساختمان ایران
مبحث یکم تعاریف
مبحث دوم نظامات اداری
مبحث سوم حفاظت ساختمانها در مقابل حریق
مبحث چهارم الزامات عمومی ساختمانها
مبحث پنجم مصالح و فرآورده های ساختمانی
مبحث ششم بارهای وارد بر ساختمان
مبحث هفتم پی و پی سازی
مبحث هشتم طرح و اجرای ساختمان های بنایی
مبحث نهم طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه
مبحث دهم طرح و اجرای ساختمانهای فولادی
مبحث یازدهم طرح و اجرای صنعتی ساختمانها
مبحث دوازدهم ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا
مبحث سیزدهم طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمانها
مبحث چهاردهم الزامات عمومی ساختمان
مبحث پانزدهم آسانسور و پلکان برقی
مبحث شانزدهم تاسیسات بهداشتی
مبحث هفدهم لوله کشی گاز طبیعی
مبحث هجدهم عایق بندی و تنظیم صدا
مبحث نوزدهم صرفه جویی در مصرف انرژی
مبحث بیستم علائم و تابلوها
مبحث بیست و یکم پدافند غیرعامل
مبحث بیست و دوم مراقبت و نگهداری و از ساختمانها
مبحث بیست و سوم الزامات ترافیکی ساختمانها