13-7-appendix-exclusion-zones-of-power-networks

پیوست 7 – حریم شبکه های برق

پ ۷-۱ کلیات

رعایت حریم شبکه های برق به منظور ایجاد فاصله ای ایمن برای جلوگیری از اثرات میدان الکترومغناطیسی خطوط انتقال و شبکه های توزیع برق، فاصله ایمن از نظر برق گرفتگی و احتراز از خطرات خسارات، صدمات احتمالی شبکه های برق رسانی به افراد، ساختمان ها و غیره و همچنین ایجاد امکان دسترسی مداوم در بهره برداری و تعمیرات این شبکه ها الزامی می باشد.

پ ۷-۲ حریم شبکه برق

حریم شبکه های برق به قرار زیر است:

پ ۷-۲-۱ حریم زمینی (a) (شکلهای شماره ۷-۲-۱:۱ و ۷-۲-۲:۱)

حریم زمینی شامل دو نوار در سطح زمین متصل به تصویر هادی های جانبی خط هوایی روی زمین که عرض هر یک از این دو نوار در جدول شماره پ۷-۲-۱ آمده است. برای این منظور به شکلهای شماره پ۷-۲-۱:۱ و ۷-۲-۲:۱ مراجعه شود.

جدول پ۷-۲-۱- حریم زمینی
ردیف ولتاژ

ولتاژ حریم

کمتر از 1000 ولت 1000 ولت تا 20 کیلووت 33 کیلوولت 63 کیلوولت 132 کیلوولت 230 کیلوولت 400 کیلوولت 765 کیلوولت
حریم زمینی (a) 1/3 متر 2/1 متر 3/5 متر 8 متر 9 متر 11/9 متر 14 متر 25 متر

پ ۷-۲-۲ حریم هوایی (b,c) شکلهای شماره پ ۷-۲-۱:۱ و پ ۷-۲-۲:۱)

حریم هوایی شامل دو حریم افقی و عمودی در اطراف هادی در هوا بوده که فواصل آن به شرح زیر تعریف می شود:

پ ۷-۲-۲-۱ حریم افقی (c) شکلهای شماره پ ۷-۲-۱:۱ و پ ۷-۲-۲:۱)

فاصله افقی در هوا از طرفین هادی که در شکلهای شماره پ ۷-۲-۱:۱ و پ ۷-۲-۲:۱ و همچنین در جدول شماره پ۷-۲-۲ آمده است.

پ ۷-۲-۲-۲- حریم عمودی (b) شکلهای شماره پ ۷-۲-۱:۱ و پ ۷-۲-۲:۱)

فاصله عمودی در هوا از طرفین هادی که درشکلهای شماره پ ۷-۲-۱:۱ و پ ۷-۲-۲:۱ و همچنین در جدول شماره پ۷-۲-۲ آمده است.

جدول پ۷-۲-۲ حریم هوایی
ردیف ولتاژ

ولتاژ حریم

کمتر از 1000 ولت 1000 ولت تا 20 کیلووت 33 کیلوولت 63 کیلوولت 132 کیلوولت 230 کیلوولت 400 کیلوولت 765 کیلوولت
حریم افقی (c) 3 متر 4/5 متر 6/5 متر 9 متر 20 متر
حریم عمودی (b) 6 متر 7 متر 8 متر 10 متر 15 متر

تبصره: موارد و مقادیر عنوان شده در پیوست شماره ۷ بر اساس مقررات شرکت برق به هنگام تهیه این مبحث بوده است. در هر حال ملاک عمل آخرین نسخه این مقررات خواهد بود.

پ ۷-۲-۳ استفاده و جایگزینی حریم هوایی به جای حریم زمینی در موارد خاص که اعمال حریم زمینی ممکن یا دشوار باشد مانند وجود عوارض طبیعی، جنگل و کوه و دره و غیره در مسیر خط هوایی به صورت موردی و با تصویب و صدور مجوز شرکت برق امکان پذیر می باشد. در این حالت رعایت %30 از حریم زمینی هم الزامی است.

تبصره: مقادیر حریم افقی (c) و عمودی (b) تا ولتاژ ۳۳ کیلوولت در جدول شماره پ۷-۲-۲ توسط شرکت برق به صورت موردی تعیین و اعلام می گردد.

پ ۷-۲-۴ حریم کابل های برق مستغرق در آب و یا مدفون در زمین که امکان تداخل و تلاقی با ساختمان داشته باشد باید طبق دستورالعملهای شرکت برق در نظر گرفته شود.

پ ۷-۲-۵ هرگونه احداث بنا و ایجاد تأسیسات صنعتی، مسکونی، مخازن، تأسیسات دامداری و یا باغ و یا درختکاری در مسیر و حریم زمینی (a) و هوایی (b-c) خطوط توزیع و انتقال نیروی برق (شکلهای شماره پ ۷-۲-۱:۱ و پ ۷-۲-۲:۱) ممنوع است.

پ ۷-۲-۶ اقداماتی از قبیل زراعت فصلی و کاشت درختان کم ارتفاع و احداث شبکه آبیاری و اقداماتی که در سطح زمین انجام گیرد مشروط به اینکه مانعی برای دسترسی به خطوط برق خط هوایی ایجاد ننماید با اجازه کتبی شرکتهای برق منطقه ای بلامانع می باشد

پ ۷۲۷ حدفاصل بین دو نوار طرفین خط هوایی (a) جزو حریم زمینی می باشد (شکلهای شماره پ ۷-۲-۱:۱ و پ ۷-۲-۲:۱).

پ ۷-۲-۸ فاصله خطوط هوایی و کابل های زمینی در شبکه های توزیع برق شهری و همچنین خطوط تلفن و مخابرات، خطوط و شبکه لوله های آب، گاز و سوخت رسانی، راه آهن و غیره تابع ضوابط و دستورالعملهای شرکتهای مربوطه می باشد.

پ ۷-۲-۹ در خصوص حریم و فاصله کابل های شبکه های توزیع برق در داخل و محوطه ساختمان با تأسیسات آب و گاز به ردیفهای ۱۳-۷-۲-۷ تا ۱۳-۷-۲-۱۰ رجوع شود.

پ ۷-۲-۱۰ حداقل فاصله تیر و یا دکل خط هوایی برای برق فشار ضعیف از خطوط شبکه گاز طبیعی در مسیرهای موازی و یا متقاطع برابر یک متر و برای برق فشار متوسط با ولتاژ ۲۰ کیلوولت برابر ۲ متر می باشد (مبحث ۱۷ مقررات ملی ساختمان).

شکل پ۷-۲-۱:۱ خط هوایی فشار متوسط (۱۱، ۲۰ و ۳۳ کیلوولت)
شکل پ۷-۲-۱:۱ خط هوایی فشار متوسط (۱۱، ۲۰ و ۳۳ کیلوولت)

*

شکل پ 7-2-1: 2 خط هوایی فشار قوی (۶۳ کیلوولت و بالاتر)
شکل پ 7-2-1: 2 خط هوایی فشار قوی (۶۳ کیلوولت و بالاتر)

 

ابزارک‌های من

در حال توسعه

بر اساس برنامه توسعه کدکاو، این بخش طبق زمان بندی تدوین و منتشر خواهد شد. برای اطلاع از برنامه توسعه کدکاو به صفحه “کدکاو” مراجعه کنید.

برای مشاهده و استفاده از این خدمات باید به عنوان کاربر "ورود " کرده باشید.

ورود | عضویت

از طریق این صفحه می توانید به کدکاو وارد شوید و از خدمات سطح بالاتری به رایگان استفاده کنید. اگر هنوز ثبت نام نکرده اید، از همین جا شروع کنید.

صفحات اصلی کدکاو

کتابخانه

جستجوی پیشرفته

کاو
میزان دقت در جستجوی عبارت
عین عبارت چند کلمه ای را جستجو کن
در عنوان ها جستجو کن
متن کامل مقالات را جستجو کن
فیلتر مباحث
استانداردهای ساختمانی ایران
آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله - استاندارد 4-2800
سیمان هیدرولیکی
آهک و فرآورده‌های آن
گچ و فرآورده‌های آن
ملات های ساختمانی
سنگ‌های ساختمانی
سنگدانه ها
کاشی سرامیکی
فرآورده‌های سفالی و آجرها
فرآورده‌های سیمانی
قیر و قطران
عایق‌های رطوبتی
عایق‌های حرارتی
شیشه
یراق آلات ساختمانی
رنگ و پوشش‌های ساختمانی
پلیمرهای ساختمانی
چوب و فرآورده‌های آن
آهن، فرآورده‌های آهنی و مصالح جوشکاری
فلزات غیرآهنی
نانو مواد
مقررات ملی ساختمان ایران
مبحث یکم تعاریف
مبحث دوم نظامات اداری
مبحث سوم حفاظت ساختمانها در مقابل حریق
مبحث چهارم الزامات عمومی ساختمانها
مبحث پنجم مصالح و فرآورده های ساختمانی
مبحث ششم بارهای وارد بر ساختمان
مبحث هفتم پی و پی سازی
مبحث هشتم طرح و اجرای ساختمان های بنایی
مبحث نهم طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه
مبحث دهم طرح و اجرای ساختمانهای فولادی
مبحث یازدهم طرح و اجرای صنعتی ساختمانها
مبحث دوازدهم ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا
مبحث سیزدهم طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمانها
مبحث چهاردهم الزامات عمومی ساختمان
مبحث پانزدهم آسانسور و پلکان برقی
مبحث شانزدهم تاسیسات بهداشتی
مبحث هفدهم لوله کشی گاز طبیعی
مبحث هجدهم عایق بندی و تنظیم صدا
مبحث نوزدهم صرفه جویی در مصرف انرژی
مبحث بیستم علائم و تابلوها
مبحث بیست و یکم پدافند غیرعامل
مبحث بیست و دوم مراقبت و نگهداری و از ساختمانها
مبحث بیست و سوم الزامات ترافیکی ساختمانها