20-1-generalities

٢٠-١-کلیات

پیام رسانی‌ محیطی‌ در صورت بهره گیری‌ مناسب‌ می‌ تواند نقش‌ دارای‌ اهمیتی‌ در تأمین‌ سـلامت‌، ایمنی‌، بهره دهی‌ مناسب‌، آسایش‌، بهداشت‌ و صرفه‌ اقتصادی‌ فرد و جامعه‌، در راستای‌ اهداف قانون نظام مهندسی‌ و مقررات ملی‌ ساختمان، داشته‌ باشد. طراحان، مهندسان ناظر و مدیران کارگاه هـا و پیمانکاران و مراجع‌ صدور پروانه‌ ساختمان های‌ دولتی‌ و عمومی‌ و خصوصـی‌، کارفرمایـان و مالکـان ساختمان های‌ در حین‌ بهره برداری‌ ملزم هستند تا پیام رسانی‌ در محیط‌ زندگی‌ مردم را به‌ نحو موثر و مطلوب انجام دهند. تابلوها و علائم‌ از موثرترین‌ ابزارهای‌ پیام رسانی‌ محیطی‌ محسوب می‌ گردند و در محل‌ هایی‌ که‌ احتمال خطر تهدید کننده سلامت‌ و ایمنی‌ افـراد وجـود دارد، از تابلوهـا و علائـم‌ ایمنی‌ بهره برداری می‌شود.

باید توجه‌ داشت‌ که‌ نصب‌ علائم‌ ایمنی‌ ذکر شده در این‌ مقررات نبایـد بـه‌ منزلـه‌ جانشـینی‌ آن بـا دیگر اقدامات لازم برای‌ کنترل و پیشگیری‌ مانند نظارت های‌ مهندسی‌ و اصلاح روش کـار و ایجـاد شرایط‌ کار بی‌خطر تلقی‌ شود.

٢٠-١-١- اهداف

هدف کلی‌ از تدوین‌ این‌ مقررات نصب‌ و استفاده از تابلوهـا و علائـم‌ بـه‌ منظـور تـأمین‌ سـلامت‌ و بهداشت‌، ایمنی‌، آسایش‌ و صرفه‌ جوئی‌ در منابع‌ است‌. بدین‌ منظور در ساخت‌ و نصب‌ و بکـارگیری‌ تابلوها و علائم‌ و در ارائه‌ اطلاعات و هشدارهای‌ ایمنی‌، باید صحیح‌ عمل‌ نمود تـا از نظـر سـاخت‌ و نصب‌ بی‌ خطر و ایمن‌ باشند. به‌ لحاظ آنکه‌ این‌ مقررات برای‌ تهیه‌ تابلوهـا و علائـم‌ مختلـف‌ تـدوین‌ شده، اهداف مورد انتظار از آن به‌ قرار زیر است‌:

الف‌) ارائه‌ ویژگی‌ های‌ کلی‌ علائم‌ و تابلوها برای‌ بکارگیری‌ بهتر آنها توسط‌ کاربران.

ب) تدوین‌ مقررات کلی‌ تابلوها و علائم‌ هشدار دهنده.

پ) تدوین‌ مقررات برای‌ تابلوها و علائم‌ هشدار دهنده در ساختمانها و کارگاه ها.

ت) تدوین‌ مقررات کلی‌ تابلوها و علائم‌ برای‌ نصب‌ در محوطه‌ مجتمع‌هـای‌ سـاختمانی‌، بـه‌ منظـور تأمین‌ ایمنی‌ مردم در فضاهای‌ عمومی‌ و مشاع.

٢٠-١-٢- دامنه‌ شمول

این‌ مقررات شامل‌ طراحی‌، ساخت‌، نصب‌ و نظارت و بهره برداری‌ از تابلوها و علائمی‌ کـه‌ بـه‌ تحقـق‌ اهداف مقررات ملی‌ ساختمان یاری‌ می‌کنند، مانند تابلوها، پلاك ها و دیگـر وسـایل‌ پیـامرسـانی‌، از قبیل‌ علائم‌ حرکتی‌ دست‌، علائم‌ صوتی‌ و نوری‌ و آژیرهای‌ خطر و غیره در ساختمانهای‌ در دسـت‌ بهره برداری با تصرفها و کارکردهای‌ مختلـف‌، کارگاه های‌ سـاختمانی‌ و سـاختمان کارگـاه هـای‌ صنعتی‌ در حال انجام کار است‌. بدین‌ لحاظ ارتباط نزدیکی‌ بین‌ این‌ مقررات که‌ به‌ ابعـاد ایمنـی‌ در ساختمان محیط‌های‌ کاری‌ توجه‌ می‌کند و قوانین‌ و آئین‌نامه‌های‌ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی‌ که‌ به‌ مسائل‌ نیروی‌ انسانی‌ و کارگری‌ می‌پردازد وجود دارد و این‌ قـوانین‌ و مقـررات بایـد همسـو و هماهنگ‌ با هم‌ باشند.

ابزارک‌های من

در حال توسعه

بر اساس برنامه توسعه کدکاو، این بخش طبق زمان بندی تدوین و منتشر خواهد شد. برای اطلاع از برنامه توسعه کدکاو به صفحه “کدکاو” مراجعه کنید.

برای مشاهده و استفاده از این خدمات باید به عنوان کاربر "ورود " کرده باشید.

در این بخش مقررات ملی رابطه ای وجود ندارد
در این بخش مقررات ملی جدولی وجود ندارد
در این بخش مقررات ملی تصویر یا نموداری وجود ندارد

ورود | عضویت

از طریق این صفحه می توانید به کدکاو وارد شوید و از خدمات سطح بالاتری به رایگان استفاده کنید. اگر هنوز ثبت نام نکرده اید، از همین جا شروع کنید.

صفحات اصلی کدکاو

کتابخانه

جستجوی پیشرفته

کاو
میزان دقت در جستجوی عبارت
عین عبارت چند کلمه ای را جستجو کن
در عنوان ها جستجو کن
متن کامل مقالات را جستجو کن
فیلتر مباحث
استانداردهای ساختمانی ایران
آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله - استاندارد 4-2800
سیمان هیدرولیکی
آهک و فرآورده‌های آن
گچ و فرآورده‌های آن
ملات های ساختمانی
سنگ‌های ساختمانی
سنگدانه ها
کاشی سرامیکی
فرآورده‌های سفالی و آجرها
فرآورده‌های سیمانی
قیر و قطران
عایق‌های رطوبتی
عایق‌های حرارتی
شیشه
یراق آلات ساختمانی
رنگ و پوشش‌های ساختمانی
پلیمرهای ساختمانی
چوب و فرآورده‌های آن
آهن، فرآورده‌های آهنی و مصالح جوشکاری
فلزات غیرآهنی
نانو مواد
مقررات ملی ساختمان ایران
مبحث یکم تعاریف
مبحث دوم نظامات اداری
مبحث سوم حفاظت ساختمانها در مقابل حریق
مبحث چهارم الزامات عمومی ساختمانها
مبحث پنجم مصالح و فرآورده های ساختمانی
مبحث ششم بارهای وارد بر ساختمان
مبحث هفتم پی و پی سازی
مبحث هشتم طرح و اجرای ساختمان های بنایی
مبحث نهم طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه
مبحث دهم طرح و اجرای ساختمانهای فولادی
مبحث یازدهم طرح و اجرای صنعتی ساختمانها
مبحث دوازدهم ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا
مبحث سیزدهم طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمانها
مبحث چهاردهم الزامات عمومی ساختمان
مبحث پانزدهم آسانسور و پلکان برقی
مبحث شانزدهم تاسیسات بهداشتی
مبحث هفدهم لوله کشی گاز طبیعی
مبحث هجدهم عایق بندی و تنظیم صدا
مبحث نوزدهم صرفه جویی در مصرف انرژی
مبحث بیستم علائم و تابلوها
مبحث بیست و یکم پدافند غیرعامل
مبحث بیست و دوم مراقبت و نگهداری و از ساختمانها
مبحث بیست و سوم الزامات ترافیکی ساختمانها