19-5-iron-iron-products-and-welding-materials

19-5 آهن، فرآورده‌های آهنی و مصالح جوشکاری

1-19-5تعریف

آهن خالص کاربرد ساختمانی ندارد، اما آلیاژ آن به صورت انواع فولاد و چدن آمیزه‌ای از چند فلز و غیرفلز است. این فرآورده‌ها از پرمصرف‌ترین مصالح فلزی آهنی در ساختمان سازی و صنایع دیگر محسوب می‌شوند. جوشکاری فرآیند ایجاد پیوند بین دو قطعه فلز به کمک حرارت با یا بدون فشار از جمله حرارت حاصل از قوس الکتریکی است و روش صحیح آن مستلزم شناخت و انتخاب صحیح مصالح جوشکاری می‌باشد.

2-19-5 دسته بندی

1-2-19-5 آهن و فرآورده‌های آهنی

اگر مقدار درصد کربن از 2.06  درصد کمتر باشد، محصول را فولاد نامیده و چنانچه مقدار آن از 2.06 تا 4.5 درصد باشد، آن را چدن گویند. محصولات عمده آهنی را می‌توان در گروه‌های زیر دسته بندی نمود:

1-1-2-19-5 چدن: چدن از ذوب مجدد و تصفيه آهن خام به دست می‌آید. آهن خام محصول احیای سنگ آهن با استفاده از کک و اکسیژن، به روش احیای غیر مستقیم در کوره بلند یا احیای مستقیم به صورت آهن اسفنجی است. کربن چدن حدود ۳ تا ۴ درصد است. از چدن در ساخت لوله‌های آبرسانی و فاضلاب و قطعات مربوط، مانند زانویی، سه راهه، چهارراهه و شیرآلات صنعتی و همچنین دیگ‌های حرارت مرکزی، رادیاتورهای ویژه جاهای نمناک، مانند حمامها، و همچنین در ساخت دریچه‌های بازدید، کنتور آب، قطعات در پوش و پله آدم رو شبکه فاضلابها استفاده می‌شود. به طور کلی، چدن در شرایطی که زنگ زدگی فولاد محتمل است، مصرف می‌شود.

2-1-2-19-5 فولاد: مشخصات فولاد باید بر اساس ضوابط تعیین شده در این مبحث و مباحث نهم و دهم مقررات ملی ساختمان باشد. خواص فولاد به درصد کربن موجود در آن، عملیات حرارتی انجام شده بر روی آن و عناصر فلزی و غیرفلزی موجود در آن بستگی دارد. فولادهای کربنی به آن دسته از فولادها اطلاق می‌گردد که کربن اصلی‌ترین عنصر آن می‌باشد و عناصری نظیر منگنز، سیلیسیم و آلومینیم به میزان کم در آن حضور داشته و فقط به منظور اکسیژن زدایی به آن اضافه می‌گردد. کربن نقش اساسی را در استحکام فولاد ایفا می‌کند و این استحکام تا حد زیادی به درصد کربن موجود در آن بستگی دارد. فولادهای کربنی به سه دسته تقسیم می‌شوند:

الف- میزان کربن پایین‌تر از 0.2 درصد

ب- میزان کربن بین 0.2- 0.5 درصد

پ۔ میزان کربن بالاتر از 0.5  درصد

فولادهای کربنی کاربرد وسیعی در صنعت داشته و معمولاً در حالت آنیل و یا نرماله بکار می‌روند، ولی در شرایط خاص در حالت سخت کاری و تنیده نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

میلگرد:

الف- میلگردهای مصرفی از نظر شکل رویه به سه دسته طبقه بندی می‌شوند:

الف-۱ میلگردهای با رویه صاف، یا میلگردهای ساده. این نوع رويه فقط در میلگرد س۲۴۰ به کار برده می‌شود. این میلگردها فقط می‌توانند به عنوان میلگرد دورپیچ در اعضای سازه‌ای بتن مسلح یا در ساختمانهای بتن مسلح به کار روند و استفاده از آنها به عنوان میلگرد سازه‌ای غیر از مورد فوق، در تمامی انواع ساختمان‌ها ممنوع است.

الف-۲ میلگردهای با رویه آجدار، که سایر میلگردها را شامل می‌شود. آج عبارت است از برجستگی‌هایی به شکل‌های متفاوت که به صورت طولی زاویه دار در هنگام تورد بر روی آن ایجاد می‌شود.

الف- 3- میلگردهای با رویه آجدار پیچیده، که از پیچانیدن میلگردهای آجدار به دست می‌آید. در این میلگردها، علاوه بر آج اولیه میلگرد، یک خط مارپیچ بر روی میلگرد نیز به چشم می‌خورد که هرچه میزان تابانیدن میلگرد بیشتر باشد گام این خط کمتر خواهد بود.

ب- آج‌ها از نظر شکل به صورت دوکی شکل (آج با مقطع متغیر) یا به صورت یکنواخت (آج با مقطع ثابت) و از نظر امتداد به صورت مارپیچ یا جناقی می‌باشند.

پ- میلگردها از نظر روش ساخت در سه گروه فولاد گرم نورد شده، فولاد سرد اصلاح شده و فولاد گرم اصلاح شده تقسیم می‌شوند. فولاد سرد نورد شده بر اثر انجام عملیات مکانیکی نظیر پیچانیدن، کشیدن، نورد کردن یا گذرانیدن از حدیده، بر روی میلگردهای گرم نورد شده در حالت سرد به دست می‌آید و فولاد گرم اصلاح شده یا فولاد ویژه، بر اثر انجام عملیات مکانیکی نظیر گرمایش و آب دادن، بر روی میلگردهای گرم نورد شده در حالت گرم حاصل می‌شود.

ت- تفکیک میلگردها از یکدیگر، به لحاظ هندسی، براساس قطر اسمی آنها صورت می‌گیرد. به عبارت دیگر، قطر اسمی، پارامتر هندسی مشخصه انواع میلگردها است. ضوابط و الزامات قطر اسمی انواع میلگردهای ساده و آجدار، قطر زمینه میلگردهای آجدار (d1)، یعنی قطر میلگرد آجدار بدون در نظر گرفتن آج آن و نیز قطر خارجی میلگردهای آجدار (d2)، یعنی قطر میلگرد با احتساب کامل آج آن مطابق ضوابط استاندارد ملی ایران شماره ۳۱۳۲ می‌باشد.

2-2-19-5 مصالح جوشکاری

1-2-2-19-5 الكترود جوشکاری: الکترود به فلز پرکننده درز جوش گفته می‌شود که به شکل مفتول یا میلگرد نازک بدون روکش و یا روکش دار عرضه می‌شود. روکش الکترود ترکیب شیمیایی و خواص فیزیکی فلز جوش را کنترل و تنظیم می‌کند. روکش‌ها ممکن است اکسیدکننده، اسیدی، سلولزی و یا قلیایی باشند. هنگام جوشکاری با الکترود، جریان قوس الکتریکی بین انبرک جوش کاری و قطعه کار برقرار می‌شود. نوع الكترود باید با مشخصات مکانیکی و شیمیایی فلز و نیز با خصوصیات جوش مورد نظر سازگار باشد، تا درز جوش به نحو مطلوب پر و مقاومت لازم اتصال به دست آید. قطر الكترود تابع عواملی مانند نوع و وضعیت جوش، نوع درز، ضخامت ورق‌های اتصال و مهارت جوش کار است. الکترودها دارای انواع مختلفی است :

الف – الکترودهای جوشکاری فولادهای ساختمانی

ب- الکترودهای جوشکاری فولادهای کم آلیاژ

پ- الکترودهای جوشکاری فولادهای مخصوص، نظیر فولادهای مقاوم در برابر حرارت و فولادهای پر مقاومت

2-2-2-19-5 سیم جوش کاری: سیم‌های جوشکاری در جوش کاری با گاز و در محیط مناسب استفاده می‌شود. سیم جوشکاری باید تمیز و به دور از هر گونه آلودگی و ناخالصی و سطح آن عاری از زنگ زدگی و روغن و مانند اینها باشد.

3-2-2-19-5 پودر گداز آور جوشکاری: از این پودرها در جوش قوس الکتریکی، با الکترود فولادی بدون روکش، استفاده می‌شود و جوشکاری با سیم، برای برقراری قوس الکتریکی به کار می‌رود. پودر جوشکاری باید خاصیت قلیایی داشته و با شرایط مکانیکی و فشار وارد بر آن انطباق داشته باشد. رطوبت پودر پیش از مصرف نباید از 0.1  درصد تجاوز کند.

3-19-5 استانداردها

1-3-19-5 ویژگی‌ها

1-1-3-19-5 ویژگی انواع میلگرد باید مطابق با استاندارد ملی ایران شماره‌های ۳۱۳۲، ۱۷۹۷ و ۱۱۵۵۸ باشد. مشخصات میلگردهای دارای پوشش اپوکسی در استاندارد ملی ایران شماره ۱۸۳۵۸ ارائه شده است.

2-1-3-19-5 الزامات هندسی میلگردها در استاندارد ملی ایران شماره ۳۱۳۲ ارائه شده است.

3-1-3-19-5 میلگردهای آج دار باید دارای آج عرضی و طولی باشند، بگونه ای که به جز در محل‌های نشانه گذاری، حداقل دو ردیف آج عرضی با توزیع یکنواخت در دو طرف آج‌های طولی قرار داشته باشد. الزامات آجهای میلگردهای آجدار و ترکیب شیمیایی مذاب ریخته گری و مشخصات مکانیکی میلگردهای آجدار و ساده در استاندارد ملی ایران شماره ۳۱۳۲ ارائه شده است.

4-1-3-19-5 طول استاندارد میلگردهای شاخدای به طور معمول ۱۲ متر است.

5-1-3-19-5 ویژگی‌های انواع لوله‌های چدنی، بستها و متعلقات خطوط لوله تحت فشار باید با استاندارد ملی ایران شماره ۴۲۶ مطابقت کند.

6-1-3-19-5 ویژگی انواع ورق و تسمه باید مطابق با استاندارد ملی ایران شماره‌های ۴۴۰ ، ۳۶۹۳ و ۳۶۹۴ باشد.

7-1-3-19-5 ویژگی انواع نیمرخ‌های نوردیده باید با استاندارد ملی ایران شماره‌های ۱۶۰۰، ۱۷۹۱، 1-13968، 2-13968 ، ۱۴۴۸۴، ۱۶۳۴۸ و ۳۲۷۷ و همچنین ویژگی انواع لوله‌های فولادی باید با استاندارد ملی ایران شماره‌های ۳۹۶، ۴۲۱، ۴۲۲ مطابقت کند.

8-1-3-19-5 ویژگی انواع پیچ و مهره باید با استاندارد ملی ایران شماره ۲۸۷۴ مطابقت کند.

9-1-3-19-5 ویژگی الیاف فولادی برای بتن تقویت شده با الیاف منطبق با الزامات استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۴۹۱ می‌باشد.

10-1-3-19-5 ویژگی فولادهای مورد استفاده برای پیش تنیده کردن بتن در استانداردهای ملی ایران شماره ۱۳۲۵۰ ارائه شده است.

11-1-3-19-5 ورق‌های فولادی سرد نورد شده مورد مصرف در سیستم‌های قاب سبک فولادی باید شرایط و معیارهای مناسب مقاومتی جهت باربری و شکل پذیری کافی به منظور خم کاریهای مورد نیاز را داشته باشند. این ورق‌ها معمولاً دارای ضخامت 0.6 تا 2.5  میلیمتر هستند و حد جاری شدن آنها ۲۴۰ الی ۳۴۰ مگاپاسکال می‌باشد. نسبت تنش گسیختگی به تسلیم برای تأمین رفتار شکل پذیر در این ورق‌ها 1.08 می‌باشد. پوشش‌های حفاظتی که می‌توان برای ورقهای سرد نورد شده مورد استفاده قرار داد عبارتند از: گالوانیزه، گالفان و گالوالوم. در استاندارد ملی ایران شماره ۷۳۳۷ مشخصات پروفیل‌های سرد شکل داده شده چارچوبی ارائه شده است.

12-1-3-19-5 مشخصات پروفیل‌های فولادی پروفیل‌های توخالی مخصوص در و پنجره در استاندارد ملی ایران شماره ۷۳۳۶ ارائه شده است.

13-1-3-19-5 میله‌های فولادی تسلیح کننده دارای کلگی بتن مطابق استاندارد ملی ایران شماره ۱-18680 باشد.

14-1-3-19-5 ویژگی‌های الکترودهای روپوش دار جوشکاری با قوس الکتریکی باید با استاندارد ملی ایران شماره ۸۷۱ مطابق باشد.

15-1-3-19-5 مشخصات مصالح مورداستفاده در خرپای تیرچه سقف تیرچه بلوک در استاندارد ملی ایران شماره ۱-۲۹۰۹ ذکر شده است.

2-3-19-5 آزمایش‌های استاندارد

1-2-3-19-5 میلگرد گرم نوردیده: ویژگی آج‌ها، تعیین ترکیب شیمیایی، بازرسی ظاهری، اندازه گیری ابعاد، رواداری ها،، جرم و تعیین مشخصات مکانیکی و جوش پذیری.

2-2-3-19-5 تیرآهن گرم نوردیده بال نیم پهن: تعیین درصد عناصر متشکله، تعیین مقاومت‌های کششی و خمشی

3-2-3-19-5 ورق فولادی گرم نوردیده با کیفیت معمولی و کششی: تعیین درصد عناصر متشکله، تعیین استحکام کششی و خمشی، جوش پذیری، ازدیاد طول پس از شکست، رواداری های ابعادی.

4-2-3-19-5 الکترودهای روپوش دار باید مطابق با استاندارد ملی ایران شماره ۸۷۱ آزمایش شود. این آزمایش‌ها عبارت است از: مقاومت کشش جنس جوش و مقاومت در برابر ضربه.

5-2-3-19-5 در موارد ضرورت آزمایش‌هایی که استاندارد ملی برای آنها تدوین نشده است، باید به استانداردهای معتبر بین المللی رجوع کرد.

3-3-19-5 استانداردهای مرجع این بخش در پیوست ۲ ارائه شده‌اند.

4-19-5 ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی

1-4-19-5 هنگام برش کاری، آهنگری و به طور کلی کارهایی که باعث ایجاد خطر برای صورت و چشم کارگران می‌شود، باید آنها به عینک و نقاب حفاظتی استاندارد متناسب با نوع کار و خطرهای آن مجهز باشند.

2-4-19-5 به دلیل احتمال وجود برخی مواد مضر در روپوش و یا وجود آزبست، کارگران از تماس مستقیم پوست دست و بدن خود با پوشش روی الکترودها خودداری کنند.

5-19-5 سازگاری

1-5-19-5 همه قطعات فولادی باید دارای نوعی حفاظت در برابر خوردگی باشند.

2-5-19-5 سطوح فولادی که با ماشین کردن آماده می‌شود، باید در مقابل خوردگی محافظت شود. بدین منظور، از یک لایه مصالح ضدزنگ، که بتوان آن را پیش از نصب به آسانی زدود، یا مصالح مخصوصی که احتیاج به زدودن ندارند، می‌توان استفاده کرد.

3-5-19-5 در مواردی که زنگ زدگی فولاد محتمل است، مانند لوله‌های آبرسانی، فاضلاب و قطعاتی مانند زانویی، سه راهه، و شیرآلات صنعتی، از چدن استفاده می‌شود.

4-5-19-5 در جاهای نمناک، برای جلوگیری از زنگ زدگی ورق، لوله، پیچ و مهره و میخ فولادی، از اندود روی استفاده می‌شود.

6-19-5 بسته بندی، حمل و نگهداری

1-6-19-5 مصالح فلزی، تا زمان حمل، ترجیحاً باید در انبار مسقف تهویه دار و کف سازی شده نگهداری شود. در مناطق یا در مواردی که احتمال بارندگی مداوم وجود دارد و مصالح باید مدت طولانی در انبار بماند، سطح بسته‌ها را باید با برزنت یا پوشش مناسب دیگر پوشانید.

2-6-19-5 تیرآهن‌های به طول مساوی، ترجیحاً تیرآهن‌های ۱۲ ، به کمک تسمه یا مفتول‌های ضخیم بسته بندی می‌شود.

3-6-19-5 لازم است هر مجموعه پیچ و مهره بسته بندی شود. اگر پیچ و مهره چرب و آغشته به روغن نباشد، آن‌ها را باید در لفافه‌ای پلاستیکی (نایلونی) قرار داد و تا حد ممکن هوای داخل بسته را خارج کرد.

4-6-19-5 میلگردهایی که هنوز بریده یا خم نشده‌اند باید به گونه‌ای انبار و نگهداری شوند که بر چسب و علامت کارخانه سازنده فولاد بر روی آنها قابل رویت باشد.

5-6-19-5 از صدمه مکانیکی یا تغییر شکل پلاستیک به میلگردها، نظیر بریدگی و ضربه و…، باید جلوگیری شود.

6-6-19-5 میلگردهای پوسته شده باید ماسه پاشی و پس از برآورده کردن ضوابط مبحث نهم مقررات ملی ساختمان مصرف شوند. رفع پوسته‌ها با استفاده از برس سیمی و سایر روش‌های مشابه مجاز نیست.

7-6-19-5 میلگردها باید به روشی حمل و انبار شوند که دچار خمیدگی بیش از حد نشوند.

8-6-19-5 میلگردها باید بسته به قطر و رده آنها، به صورت مجزا انبار شوند.

9-6-19-5 میلگردها باید به نحوی تخلیه شوند که هم به کارگران صدمه نزنند و هم خود صدمه نبینند.

10-6-19-5 میلگردهای س ۲۴۰، آج ۳۴۰ و آج ۴۰۰ با قطر کوچکتر یا برابر ۱۲ میلی متر به صورت کلاف و یا به صورت شاخه مستقیم با طولهای مساوی بسته بندی می‌شوند. قطر كلاف میلگردهای کلان باید حداقل ۲۰۰ برابر قطر میلگرد باشد. میلگردهای س ۲۴۰، آج ۳۴۰ و آج ۴۰۰ با قطر برابر و بزرگتر ۱۴ میلی متر و نیز تمامی میلگردهای آج ۵۰۰ فقط به صورت شاخه مستقیم با طولهای مساوی بسته بندی می‌شوند.

11-6-19-5 بر روی تمامی شاخه‌های میلگردهای آجدار تولیدی باید علامت مشخصه با فواصل حداکثر ۲ متر حک شود تا از روی آن نام کارخانه سازنده و نوع میلگرد معلوم شود.

12-6-19-5 هر یک از بسته‌های میلگرد باید دارای حداقل دو پلاک فلزی باشد که بر روی هریک از پلاکهای مزبور مشخصات (الف) تا (ح) زیر به صورتی خوانا حک و یا به صورتی که نتواند مخدوش شود، نوشته شده باشد:

الف – شماره بسته

ب- نوع میلگرد (س ۲۴۰، آج ۳۴۰، …)

پ- نمره میلگرد (قطر اسمی برحسب میلی متر)

ت- وزن بسته (بر حسب کیلوگرم)

ث- شماره ذوب

ج- نشانه تأییدیه کنترل کیفیت از سوی کارخانه سازنده

چ- نام یا نشانه تجارتی کارخانه سازنده

ح- علامت و شماره استاندارد ملی ایران

13-6-19-5 الکترودهای روپوش دار باید در بسته بندی مناسب مانند لفافه نایلونی، عرضه گردد. نایلون یا پوشش ضدرطوبت باید در حدی باشد که به آسانی سوراخ یا پاره نشود.

14-6-19-5 پوشش باید کاملاً اطراف الکترودها را بگیرد و به آنها چسبیده باشد، تا هوای پوشش را به کمترین حد ممکن برساند و از حرکت الکترودها جلوگیری کند. البته اگر بتوان هوای داخل پوشش را تخلیه کرد، بهتر خواهد بود.

15-6-19-5 دسته‌ها، بسته‌ها، جعبه‌ها، حلقه‌ها و قرقره‌های الکترود باید دارای اطلاعات طبقه بندی الکترود، نام سازنده یا علامت تجاری، طول و قطر استاندارد و مدت زمان تضمین باشد.

16-6-19-5 معمولاً چند بسته در یک کارتن یا هر بسته لفافه دار جداگانه درون یک کارتن قرار داده می‌شود.

17-6-19-5 الکترودها باید در انبارهای مسقف و خشک و به دور از رطوبت نگهداری شوند.

18-6-19-5 در هنگام بارگیری نباید به بسته‌ها یا کارتن‌ها ضربه شدید وارد شود و از پرتاب کردن آنها باید خودداری کرد. در هر حال، به پوشش روی الکترود نباید آسیبی برسد.

ابزارک‌های من

در حال توسعه

بر اساس برنامه توسعه کدکاو، این بخش طبق زمان بندی تدوین و منتشر خواهد شد. برای اطلاع از برنامه توسعه کدکاو به صفحه “کدکاو” مراجعه کنید.

برای مشاهده و استفاده از این خدمات باید به عنوان کاربر "ورود " کرده باشید.

در این بخش مقررات ملی رابطه ای وجود ندارد
در این بخش مقررات ملی جدولی وجود ندارد
در این بخش مقررات ملی تصویر یا نموداری وجود ندارد

ورود | عضویت

از طریق این صفحه می توانید به کدکاو وارد شوید و از خدمات سطح بالاتری به رایگان استفاده کنید. اگر هنوز ثبت نام نکرده اید، از همین جا شروع کنید.

صفحات اصلی کدکاو

کتابخانه

جستجوی پیشرفته

کاو
میزان دقت در جستجوی عبارت
عین عبارت چند کلمه ای را جستجو کن
در عنوان ها جستجو کن
متن کامل مقالات را جستجو کن
فیلتر مباحث
استانداردهای ساختمانی ایران
آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله - استاندارد 4-2800
سیمان هیدرولیکی
آهک و فرآورده‌های آن
گچ و فرآورده‌های آن
ملات های ساختمانی
سنگ‌های ساختمانی
سنگدانه ها
کاشی سرامیکی
فرآورده‌های سفالی و آجرها
فرآورده‌های سیمانی
قیر و قطران
عایق‌های رطوبتی
عایق‌های حرارتی
شیشه
یراق آلات ساختمانی
رنگ و پوشش‌های ساختمانی
پلیمرهای ساختمانی
چوب و فرآورده‌های آن
آهن، فرآورده‌های آهنی و مصالح جوشکاری
فلزات غیرآهنی
نانو مواد
مقررات ملی ساختمان ایران
مبحث یکم تعاریف
مبحث دوم نظامات اداری
مبحث سوم حفاظت ساختمانها در مقابل حریق
مبحث چهارم الزامات عمومی ساختمانها
مبحث پنجم مصالح و فرآورده های ساختمانی
مبحث ششم بارهای وارد بر ساختمان
مبحث هفتم پی و پی سازی
مبحث هشتم طرح و اجرای ساختمان های بنایی
مبحث نهم طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه
مبحث دهم طرح و اجرای ساختمانهای فولادی
مبحث یازدهم طرح و اجرای صنعتی ساختمانها
مبحث دوازدهم ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا
مبحث سیزدهم طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمانها
مبحث چهاردهم الزامات عمومی ساختمان
مبحث پانزدهم آسانسور و پلکان برقی
مبحث شانزدهم تاسیسات بهداشتی
مبحث هفدهم لوله کشی گاز طبیعی
مبحث هجدهم عایق بندی و تنظیم صدا
مبحث نوزدهم صرفه جویی در مصرف انرژی
مبحث بیستم علائم و تابلوها
مبحث بیست و یکم پدافند غیرعامل
مبحث بیست و دوم مراقبت و نگهداری و از ساختمانها
مبحث بیست و سوم الزامات ترافیکی ساختمانها