16-9-appendix-recovery-of-gray-wastewater

پیوست‌٩: بازگردانی‌ فاضلاب خاکستری‌

پ ٩-١ کلیات

پ ٩-١-١ فاضلاب خروجی‌ از دستشویی‌، وان، زیردوشی‌، لگن‌ یا ماشین‌ رختشویی‌ ممکن‌ است‌ به‌ جای‌ ریختن‌ به‌ شبکه‌ لوله‌ کشی‌ فاضلاب بهداشتی‌ ساختمان، برای‌ استفاده دوباره، به‌ عنوان فاضلاب خاکستری‌، بازگردانده شود.

پ ٩-١-٢ فاضلاب خاکستری‌، پس‌ از بازگردانی‌، فقط‌ ممکن‌ است‌ برای‌ شستشوی‌ توالت‌ (تغذیه‌ فلاش تانک‌ یا فلاش والو) و پیسوار مورد استفاده قرار گیرد.

پ ٩-١-٣ فاضلاب خاکستری‌، پس‌ از بازگردانی‌، در صورت تأیید مقامات بهداشتی‌ مسئول، ممکن‌ است‌ برای‌ آبیاری‌ فضاهای‌ سبز و به‌ صورت لوله‌ کشی‌ زهکش‌ زیرزمینی‌ مورد استفاده قرار گیرد.

پ ٩-٢

فاضلاب خاکستری‌ باید در مخزن بسته‌ جداگانه‌ای‌ جمع‌ آوری‌ شود. مخزن باید از جنس‌ بادوام، مقاوم در برابر خوردگی‌ و نفوذ آب، و مورد تأیید باشد. مخزن باید دریچه‌ دسترسی‌ برای‌ بازدید و تمیز کردن سطوح داخلی‌ داشته‌ باشد. مخزن باید کاملاً آب بند و گاز بند باشد.

پ ٩-٢-١ حداقل‌ گنجایش‌ مخزن باید دو برابر حجم‌ آب مورد نیاز در هر روز برای‌ شستشوی‌ لوازم بهداشتی‌ مندرج در پ (٩-١-٢) باشد و به‌ هر صورت از ١٩٠ لیتر کمتر نباشد.

پ ٩-٢-٢ حداکثر گنجایش‌ مخزن باید برای‌ ذخیره ٧٢ ساعت‌ فاضلاب ورودی‌ محدود شود.

پ ٩-٢-٣ مخزن جمع‌ آوری‌ فاضلاب خاکستری‌ باید اتصال سرریز داشته‌ باشد. قطر اسمی‌ اتصال سرریز، باید دست‌ کم‌ برابر قطر اسمی‌ لوله‌ ورودی‌ فاضلاب خاکستری‌ باشد. لوله‌ سرریز باید دارای‌ سیفون باشد و به‌ صورت غیر مستقیم‌ به‌ شبکه‌ لوله‌ کشی‌ فاضلاب بهداشتی‌ ساختمان متصل‌ شود.

پ ٩-٢-٤ مخزن جمع‌ آوری‌ فاضلاب خاکستری‌ باید در پایین‌ ترین‌ قسمت‌، اتصال تخلیه‌ داشته‌ باشد که‌ فاضلاب خاکستری‌ را به‌ صورت غیر مستقیم‌ به‌ شبکه‌ لوله‌ کشی‌ فاضلاب بهداشتی‌ ساختمان هدایت‌ کند. روی‌ این‌ خط‌ لوله‌ باید شیر قطع‌ و وصل‌ با همان قطر اسمی‌ نصب‌ شود.

پ ٩-٢-٥ مخزن جمع‌ آوری‌ فاضلاب خاکستری‌ باید لوله‌ هواکش‌ داشته‌ باشد که‌ فضای‌ داخل‌ مخزن را به‌ هوای‌ آزاد مربوط کند. قطر اسمی‌ لوله‌ هواکش‌ باید دست‌ کم‌ برابر با لوله‌ خروجی‌ از مخزن باشد و چگونگی‌ اجرای‌ انتهای‌ آن باید با توجه‌ به‌ الزامات فصل‌ (١٦-٦) هواکش‌ باشد.

پ ٩-٢-٦ در صورت لزوم ممکن‌ است‌ مخزن جمع‌ آوری‌ فاضلاب خاکستری‌، با آب ورودی‌ از شبکه‌ آب سرد مصرفی‌ ساختمان نیز تغذیه‌ شود. در این‌ صورت این‌ اتصال باید با رعایت‌ الزاماتی‌ که‌ در (١٦-٤) توزیع‌ آب مصرفی‌ ساختمان به‌ منظور جلوگیری‌ از برگشت‌ جریان مقرر شده، انجام گیرد.

پ ٩-٣

فاضلاب خاکستری‌، پیش‌ از ورود به‌ مخزن جمع‌ آوری‌، باید به‌ کمک‌ فیلتر شنی‌، یا فیلترهای‌ مشابه‌ دیگر، تصفیه‌ شود.

پ ٩-٤

فاضلاب خاکستری‌، پیش‌ از ورود به‌ شبکه‌ توزیع‌، باید با کلرزنی‌، یا روشهای‌ مشابه‌ دیگر، ضدعفونی‌ شود. نوع مواد ضد عفونی‌ باید با توجه‌ به‌ مصالح‌ شبکه‌ توزیع‌ انتخاب شود.

پ ٩-٥

در لوله‌ کشی‌ فاضلاب خاکستری‌، شامل‌ سرریز، تخلیه‌، هواکش‌ و غیره، الزامات مندرج در مبحث‌ شانزدهم‌ – تاسیسات بهداشتی‌ باید رعایت‌ شود.

پ ٩-٦

فاضلاب خاکستری‌، به‌ منظور جلوگیری‌ از استفاده های‌ دیگر پیش‌ از ورود به‌ شبکه‌ توزیع‌ باید با رنگ‌ آبی‌ یا سبز و با مواد رنگی‌ مناسب‌ برای‌ مواد غذایی‌ تغییر رنگ‌ داده شود.

پ  ٩-٧

سطوح خارجی‌ لوله‌ کشی‌های‌ فاضلاب خاکستری‌، باید با رنگ‌ و حروف، علامت گذاری‌ و مشخص‌ شود که‌ این‌ لوله‌ کشی‌ را از لوله‌ کشی‌ آب آشامیدنی‌ کاملاً جدا و متمایز کند.

پ ٩-٨

موقعیت‌ اجزای‌ تاسیسات فاضلاب خاکستری‌ برای‌ آبیاری‌ زیر زمینی‌ نسبت‌ به‌ ساختمانها  و سایر تاسیسات باید براساس جدول شماره پ ٩-٨ باشد.

جدول پ ٩-٨ موقعیت‌ تاسیسات فاضلاب خاکستری‌
حداقل‌ فاصله‌ افقی‌ (متر) اجزای‌ تاسیسات و ساختمانها
تاسیسات دفع‌ (آبیاری‌) تانک ذخیره
١ ٢ ساختمانها
٢ ٢ دیوار یا نرده جداکنندة ملک‌
٣٠ ١٥ چاه آب
١٥ ١٥ نهر آب یا رودخانه‌، دریاچه‌
٢ ٠ تانک‌ سپتیک‌
٢ ٢ تاسیسات آبرسانی‌
٣ ٣ لوله‌ اصلی‌ آب

پ ٩-٩

دیاگرام بازیافت‌ فاضلاب خاکستری‌ برای‌ آبیاری‌ زیرزمینی‌ در شکل‌ پ ٩-٩ آمده است‌.

پ ٩-١٠

دیاگرام بازیافت‌ فاضلاب خاکستری‌ برای‌ شستشوی‌ توالت‌ و پیسوار در شکل‌ پ ٩-١٠ آمده است‌.

شکل پ9-9 : دیاگرام بازیافت فاضلاب خاکستری برای آبیاری زیرزمینی
شکل پ9-9 : دیاگرام بازیافت فاضلاب خاکستری برای آبیاری زیرزمینی

*

شکل پ 9-10: دیاگرام بازیافت فاضلاب خاکستری برای شستشوی توالت و پیسوار
شکل پ 9-10: دیاگرام بازیافت فاضلاب خاکستری برای شستشوی توالت و پیسوار

ابزارک‌های من

در حال توسعه

بر اساس برنامه توسعه کدکاو، این بخش طبق زمان بندی تدوین و منتشر خواهد شد. برای اطلاع از برنامه توسعه کدکاو به صفحه “کدکاو” مراجعه کنید.

برای مشاهده و استفاده از این خدمات باید به عنوان کاربر "ورود " کرده باشید.

ورود | عضویت

از طریق این صفحه می توانید به کدکاو وارد شوید و از خدمات سطح بالاتری به رایگان استفاده کنید. اگر هنوز ثبت نام نکرده اید، از همین جا شروع کنید.

صفحات اصلی کدکاو

کتابخانه

جستجوی پیشرفته

کاو
میزان دقت در جستجوی عبارت
عین عبارت چند کلمه ای را جستجو کن
در عنوان ها جستجو کن
متن کامل مقالات را جستجو کن
فیلتر مباحث
استانداردهای ساختمانی ایران
آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله - استاندارد 4-2800
سیمان هیدرولیکی
آهک و فرآورده‌های آن
گچ و فرآورده‌های آن
ملات های ساختمانی
سنگ‌های ساختمانی
سنگدانه ها
کاشی سرامیکی
فرآورده‌های سفالی و آجرها
فرآورده‌های سیمانی
قیر و قطران
عایق‌های رطوبتی
عایق‌های حرارتی
شیشه
یراق آلات ساختمانی
رنگ و پوشش‌های ساختمانی
پلیمرهای ساختمانی
چوب و فرآورده‌های آن
آهن، فرآورده‌های آهنی و مصالح جوشکاری
فلزات غیرآهنی
نانو مواد
مقررات ملی ساختمان ایران
مبحث یکم تعاریف
مبحث دوم نظامات اداری
مبحث سوم حفاظت ساختمانها در مقابل حریق
مبحث چهارم الزامات عمومی ساختمانها
مبحث پنجم مصالح و فرآورده های ساختمانی
مبحث ششم بارهای وارد بر ساختمان
مبحث هفتم پی و پی سازی
مبحث هشتم طرح و اجرای ساختمان های بنایی
مبحث نهم طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه
مبحث دهم طرح و اجرای ساختمانهای فولادی
مبحث یازدهم طرح و اجرای صنعتی ساختمانها
مبحث دوازدهم ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا
مبحث سیزدهم طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمانها
مبحث چهاردهم الزامات عمومی ساختمان
مبحث پانزدهم آسانسور و پلکان برقی
مبحث شانزدهم تاسیسات بهداشتی
مبحث هفدهم لوله کشی گاز طبیعی
مبحث هجدهم عایق بندی و تنظیم صدا
مبحث نوزدهم صرفه جویی در مصرف انرژی
مبحث بیستم علائم و تابلوها
مبحث بیست و یکم پدافند غیرعامل
مبحث بیست و دوم مراقبت و نگهداری و از ساختمانها
مبحث بیست و سوم الزامات ترافیکی ساختمانها