preface-topic14

مبحث چهاردهم تأسیسات مکانیکی (1396)

فهرست مطالب

 


 

مقدمه ویرایش سوم

چاپ نخست مبحث چهاردهم مقررات ملی ساختمان، با پیش نویس تهیه شده توسط زنده یاد مهندس حشمت اله منصف و توسط کمیته تخصصی به ریاست ایشان تدوین و در سال ۱۳۸۰  منتشر شد.

همراه با تحولات مستمر علمی و صنعتی و براساس نیاز به روزآمد شدن مقررات طرح و اجرای ساختمان، دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان بازنگری مباحث مقررات ملی را در دستور کار خود قرار داده است.

بازنگری اول مبحث چهاردهم نیز در کمیته تخصصی به ریاست مهندس منصف انجام و پس از تصویب در شورای تدوین مقررات ملی آماده چاپ بود که به دلیل تغییرات مدیریتی در وزارت راه و شهرسازی و تغییر کلی ترکیب شورای تدوین و کمیته های تخصصی چاپ نشد. همان بازنگری بسا تغییراتی در سال ۱۳۹۱ منتشر شد.

تهیه ویرایش سوم (بازنگری دوم) مبحث چهاردهم، از تیر ماه سال ۱۳۹۳ بر پایه همان استخوان بندی متن اولیه و زیر نظر مهندس منصف آغاز شد و گرچه ایشان به دلیل کسالت امکان حضور در جلسات کمیته را نداشتند ولی در مورد تغییرات پیشنهادی با ایشان مشورت و از رهنمودهای ایشان استفاده شده است. پس از درگذشت مهندس منصف نیز کمیته تخصصی کوشش کرده است به روش ایشان در تدوین مقررات که نتیجۀ سالها مطالعه و تجربه بوده است، وفادار بماند.

تغییرات عمده در متن ویرایش حاضر نسبت به ویرایش قبلی را میتوان به شرح زیر برشمرد:

فصل اول

– بند مربوط به حاکم بودن احکام قانونی “قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین نامه اجرائی آن” و مبحث دوم مقررات ملی ساختمان “نظامات اداری” بر الزامات مقرر شده در مبحث چهاردهم اضافه شده است.

– نگهداری تأسیسات به مبحث بیست و دوم مقررات ملی ارجاع شده است.

فصل دوم

– تعاریف جدید اضافه شده و تعدادی از تعاریف موجود اصلاح شده است.

فصل سوم

– الزامات تخلیه چگالیده دستگاه های گرمائی چگالشی با سوخت مایع یا گاز اضافه شده است.

– لزوم تأمین هوا و کنترل دمای فضاهای محل سکونت یا کار انسان اضافه شده است.

فصل چهارم

– فاصله بازشوهای ورود هوا از معابر اصلاح شده و امکان باز شدن بازشوی هوا به پاسیو تحت شرایطی مجاز شناخته شده است.

– دوش ، سالن های آرایش زنان و مکانهای ویژه سیگار کشیدن در فضاهای عمومی به فضاهائی که هوای آنها نباید بازگردانی شود اضافه شده است.

– مقادیر هوای ورودی از بیرون و هوای تخلیه فضاهای مختلف و غلظت مونواکسید کربن در تهویه پارکینگ ها بازنگری شده است.

فصل پنجم

– الزامات تخلیه هوای خشکشویی و تخلیه هوای آشپزخانه های تجاری اصلاح شده است.

– الزامات سیستم های بازیافت انرژی در سیستمهای تخلیه هوا اضافه شده است.

فصل ششم

– الزامات مربوط به پلنوم هوا بازنگری و به روز شده است.

– استانداردهای ساخت کانالهای فلزی و غیر فلزی مشخص شده است. الزامات صافی های هوا اضافه شده است.

– الزامات سیستم های آشکار ساز دود اضافه شده است.

– استاندارد عایق کاری داخل کانال و درج مشخصات روی عایق کانال اضافه شده است.

فصل هفتم

– آبگرمکن از فصل هشتم به این فصل منتقل شده و جدول استاندارد انواع آبگرمکن اضافه شده است.

– استانداردهای دیگ ها و پکیج های چگالشی اضافه شده است.

– الزامات سیستمهای کنترل دیگها به استاندارد ساخت ارجاع شده است.

– الزام در نظر گرفتن بارهای ناشی از زمین لرزه در طراحی و اجرای سیستم مهار دستگاه به سازه ساختمان اضافه شده است.

– الزام نصب سنسور جریان آب روی دیگهای نوع کویلی و WATER TUBE اضافه شده است.

فصل هشتم

– گرم کننده های تابشی و برج خنک کن به مبحث اضافه شده است.

– الزامات تجهیزات رانده شده توسط موتور و توربین گاز اضافه شده است.

– نصب بخاری گازی بدون دودکش در واحدهای مسکونی ممنوع شده است.

– استاندارد کوره هوای گرم کانالی با گرمکن برقی اضافه شده است.

فصل نهم

– این فصل بر مبنای استانداردهای معتبر بازنگری و به روز شده است.

فصل دهم

– استانداردهای لوله ها و فیتینگ ها به روز شده است.

– الزامات نصب لوله های دفنی به روز شده است.

– در مورد عایق لوله با توجه به احتمال یکسان نبودن الزامات مباحث ۱۴ و ۱۹ الزامات سختگیرانه تر معیار قرارداده شده است.

– لوله کشی گرمایش از کف اضافه شده است.

– لزوم در نظر گرفتن نیروهای ناشی از زلزله به الزامات طراحی بست ها و تکیه گاه های لوله ها اضافه شده است.

فصل یازدهم

– لزوم در نظر گرفتن نیروهای ناشی از زلزله به الزامات طراحی بست ها و تکیه گاه های دودکش قائم و لوله رابط آن اضافه شده است.

– لزوم رعایت حداقل فاصلۀ ۳ متر بین حریم ملک و دهانه خروجی دودکش به الزامات اضافه شده است.

– رعایت حداقل ارتفاع دودکش به مقدار ۱۵۰۰ میلیمتر بالاتر از بلندترین طوقه خروج دود مرتبط اضافه شده است.

– الزامات دودکش فلزی در داخل ساختمان اصلاح شده است.

– الزامات دودکش های بویلرهای چگالشی اضافه شده است.

– الزامات عبور لوله رابط دودکش از دیوارها و تیغه های ساخته شده از مصالح سوختنی اضافه شده است.

فصل دوازدهم

– این فصل با توجه به استانداردهای معتبر بازنگری و به روز شده است.

– الزامات نصب مخازن سوخت در داخل ساختمان کامل تر شده است.

– الزامات سیستم گرمکن سوخت تکمیل شده است.

– سیستم دیداری و شنیداری کنترل سطح مایع در مخازن سوخت اضافه شده است.

فصل سیزدهم

– مبردهای جدید اضافه شده است.

– تعویض هوای موتورخانه تبرید به روز شده است.

– طراحی سیستم لوله کشی بر مبنای استانداردهای معتبر الزامی شده است.

– در قسمت اجرای لوله کشی محدودیت موقعیت لوله ها دقیق تر مشخص شده است.

فصل چهاردهم

– این فصل با عنوان سیستم های خورشیدی اضافه شده است.

فصل پانزدهم

– کاهش فاصله مجاز که قبلا در فصل چهاردهم آمده بود به فصل پانزدهم منتقل شده است.

پیوست ها

جداول روز درجه حذف و پیوست ۱ به استانداردهای مرجع اختصاص یافته است.

در پایان از کلیه سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانها، شرکتهای سازنده لوازم و مصالح تاسیساتی و مهندسان، که با ارسال نظرات و پیشنهادات ارزنده خود این کمیته را در انجام تعهداتش یاری نموده اند صمیمانه تشکر و قدردانی مینماید و امیدوار است این همکاری جامعه مهندسی کشور تداوم یابد تا نظرات و پیشنهادات جدید در ویرایش بعدی مبحث مورد بهره برداری قرار گیرد.

کمیته تخصصی مبحث چهاردهم مقررات ملی ساختمان ۱۳۹۶

هیأت تدوین کنندگان مبحث چهاردهم مقررات ملی ساختمان

الف) شورای تدوین مقررات ملّی ساختمان

اعضای شورای تدوین به ترتیب حروف الفبا
عضو سمت
دکتر محمدتقی احمدی رییس
مهندس محمدرضا انصاری عضو
دکتر حمید باقری عضو
دکتر سعید بختیاری عضو
دکتر حمید بدیعی عضو
دکتر ناصر بنیادی عضو
مهندس محسن بهرام غفاری عضو
دکتر محسن تهرانی زاده عضو
مهندس محمدابراهیم دادسرشت عضو
مهندس سیدمحمدتقی راتقی عضو
زنده یاد دکترعلی اکبر رمضانیانپور عضو
دکتر محمدشکرچی زاده عضو
مهندس علی اصغر طاهری بهبهانی عضو
مهندس شاپور طاحونی عضو
مهندس بهروز علمداری میلانی عضو
 مهندس مسعود غازی سلحشور عضو
مهندس یونس قلی زاده طیار عضو
دکتر بهروز گتمیری عضو
دکتر محمدرضا ماهری عضو
دکتر بهروز محمدکاری عضو
مرحوم  مهندس حشمت الله منصف عضو
دکتر سیدرسول میرقادری عضو
مهندس نادر نجیمی عضو
مهندس سیدرضا هاشمی عضو

ب) اعضای کمیته تخصصی

اعضای کمیته تخصصی به ترتیب حروف الفبا
عضو سمت
دکتر شهرام دلفانی عضو
مهندس سید محمدتقی راتقی رئیس
مهندس محمود رضایی عضو
دکتر مازیار سلمان زاده عضو
مهندس بهروز علمداری میلانی عضو
مهندس محمدحسین کاشانی حصار عضو

پ) دبیرخانه شورای تدوین مقررات ملی ساختمان

اعضای دبیرخانه شورای تدوین به ترتیب حروف الفبا
عضو سمت
مهندس سهیلا پاکروان معاون دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان و دبیر شورا
دکتر بهنام مهرپرور رئیس گروه تدوین مقررات ملی ساختمان
مهندس سیدمحمدرضا میرعبداللهی کارشناس معماری دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان

ابزارک‌های من

در حال توسعه

بر اساس برنامه توسعه کدکاو، این بخش طبق زمان بندی تدوین و منتشر خواهد شد. برای اطلاع از برنامه توسعه کدکاو به صفحه “کدکاو” مراجعه کنید.

برای مشاهده و استفاده از این خدمات باید به عنوان کاربر "ورود " کرده باشید.

ورود | عضویت

از طریق این صفحه می توانید به کدکاو وارد شوید و از خدمات سطح بالاتری به رایگان استفاده کنید. اگر هنوز ثبت نام نکرده اید، از همین جا شروع کنید.

صفحات اصلی کدکاو

کتابخانه

جستجوی پیشرفته

کاو
میزان دقت در جستجوی عبارت
عین عبارت چند کلمه ای را جستجو کن
در عنوان ها جستجو کن
متن کامل مقالات را جستجو کن
فیلتر مباحث
استانداردهای ساختمانی ایران
آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله - استاندارد 4-2800
سیمان هیدرولیکی
آهک و فرآورده‌های آن
گچ و فرآورده‌های آن
ملات های ساختمانی
سنگ‌های ساختمانی
سنگدانه ها
کاشی سرامیکی
فرآورده‌های سفالی و آجرها
فرآورده‌های سیمانی
قیر و قطران
عایق‌های رطوبتی
عایق‌های حرارتی
شیشه
یراق آلات ساختمانی
رنگ و پوشش‌های ساختمانی
پلیمرهای ساختمانی
چوب و فرآورده‌های آن
آهن، فرآورده‌های آهنی و مصالح جوشکاری
فلزات غیرآهنی
نانو مواد
مقررات ملی ساختمان ایران
مبحث یکم تعاریف
مبحث دوم نظامات اداری
مبحث سوم حفاظت ساختمانها در مقابل حریق
مبحث چهارم الزامات عمومی ساختمانها
مبحث پنجم مصالح و فرآورده های ساختمانی
مبحث ششم بارهای وارد بر ساختمان
مبحث هفتم پی و پی سازی
مبحث هشتم طرح و اجرای ساختمان های بنایی
مبحث نهم طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه
مبحث دهم طرح و اجرای ساختمانهای فولادی
مبحث یازدهم طرح و اجرای صنعتی ساختمانها
مبحث دوازدهم ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا
مبحث سیزدهم طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمانها
مبحث چهاردهم الزامات عمومی ساختمان
مبحث پانزدهم آسانسور و پلکان برقی
مبحث شانزدهم تاسیسات بهداشتی
مبحث هفدهم لوله کشی گاز طبیعی
مبحث هجدهم عایق بندی و تنظیم صدا
مبحث نوزدهم صرفه جویی در مصرف انرژی
مبحث بیستم علائم و تابلوها
مبحث بیست و یکم پدافند غیرعامل
مبحث بیست و دوم مراقبت و نگهداری و از ساختمانها
مبحث بیست و سوم الزامات ترافیکی ساختمانها