همکاران

این صفحه برای فعالیت های شخصی یا گروهی اعضای کدکاو طراحی شده است. با استفاده از بخش های مختلف این صفحه مدیریت و ارتباطی آسان با فضاهای کاری و اطلاعات پروژه های خود خواهید داشت.

لطفا به عنوان کاربر وارد شوید تا اطلاعات نیمرخ کاربری خود را ببینید.

به صفحه مربوطه بروید

فیلتر انتخاب کاربر

فیلتر انتخاب کاربر

با استفاده از گزینه های زیر فیلتر های مورد نظرتان را روشن کنید. در هر فیلتر گزینه هایی که تا پیش از کاربران ثبت کرده اند را مشاهده می کنید.

گزینه ها انتخاب
حداکثر 5 گزینه را می تونید همزمان انتخاب کنید.
علی مرندی

 • عضو نظام مهندسی استان: آذربايجان شرقي
 • پروانه اشتغال به کار مهندسی:
 • تحصیلات : کارشناس ارشد – موارد دیگر
 • رشته فعالیت ساختمانی : سازه
امیرمهدی سنجری

 • عضو نظام مهندسی استان:
 • پروانه اشتغال به کار مهندسی:
 • تحصیلات : –
 • رشته فعالیت ساختمانی :
علی اصغر خداشناس خداشناس

 • عضو نظام مهندسی استان:
 • پروانه اشتغال به کار مهندسی:
 • تحصیلات : –
 • رشته فعالیت ساختمانی :
داوود رفیعی

 • عضو نظام مهندسی استان:
 • پروانه اشتغال به کار مهندسی:
 • تحصیلات : –
 • رشته فعالیت ساختمانی :
محمد مهدی رضایی

 • عضو نظام مهندسی استان:
 • پروانه اشتغال به کار مهندسی:
 • تحصیلات : –
 • رشته فعالیت ساختمانی :
ابوالفضل حسن پور

 • عضو نظام مهندسی استان:
 • پروانه اشتغال به کار مهندسی:
 • تحصیلات : –
 • رشته فعالیت ساختمانی :
کا سوران

 • عضو نظام مهندسی استان:
 • پروانه اشتغال به کار مهندسی:
 • تحصیلات : –
 • رشته فعالیت ساختمانی :
سهیلا متین

 • عضو نظام مهندسی استان:
 • پروانه اشتغال به کار مهندسی:
 • تحصیلات : –
 • رشته فعالیت ساختمانی :
جلال ناصحی

 • عضو نظام مهندسی استان:
 • پروانه اشتغال به کار مهندسی:
 • تحصیلات : –
 • رشته فعالیت ساختمانی :
معین اصغرزاده

 • عضو نظام مهندسی استان:
 • پروانه اشتغال به کار مهندسی:
 • تحصیلات : –
 • رشته فعالیت ساختمانی :
مصیب صفری هویدا

 • عضو نظام مهندسی استان:
 • پروانه اشتغال به کار مهندسی:
 • تحصیلات : –
 • رشته فعالیت ساختمانی :
محمدرضا بابالی بابالی

 • عضو نظام مهندسی استان:
 • پروانه اشتغال به کار مهندسی:
 • تحصیلات : –
 • رشته فعالیت ساختمانی :
مرتضی امیدی

 • عضو نظام مهندسی استان:
 • پروانه اشتغال به کار مهندسی:
 • تحصیلات : –
 • رشته فعالیت ساختمانی :
دنیا مختاری

 • عضو نظام مهندسی استان:
 • پروانه اشتغال به کار مهندسی:
 • تحصیلات : –
 • رشته فعالیت ساختمانی :
محمد حسن محمدی

 • عضو نظام مهندسی استان:
 • پروانه اشتغال به کار مهندسی:
 • تحصیلات : –
 • رشته فعالیت ساختمانی :
حسین احمدوند

 • عضو نظام مهندسی استان: چهارمحال وبختياري
 • پروانه اشتغال به کار مهندسی: پروانه فعال آزاد
 • تحصیلات : دکتری تخصصی – دانشگاه های سراسری وزارت علوم
 • رشته فعالیت ساختمانی : سازه
محمود داودآبادی فراهانی

 • عضو نظام مهندسی استان:
 • پروانه اشتغال به کار مهندسی:
 • تحصیلات : –
 • رشته فعالیت ساختمانی :
مریم

 • عضو نظام مهندسی استان:
 • پروانه اشتغال به کار مهندسی:
 • تحصیلات : –
 • رشته فعالیت ساختمانی :
پارسایی

 • عضو نظام مهندسی استان: هرمزگان
 • پروانه اشتغال به کار مهندسی: پروانه فعال در شخص حقوقی
 • تحصیلات : کارشناس – دانشگاه های سراسری وزارت علوم
 • رشته فعالیت ساختمانی : سازه
مصطفی بیات قلی لاله بیات قلی لاله

 • عضو نظام مهندسی استان:
 • پروانه اشتغال به کار مهندسی:
 • تحصیلات : –
 • رشته فعالیت ساختمانی :
علی محمدی

 • عضو نظام مهندسی استان:
 • پروانه اشتغال به کار مهندسی:
 • تحصیلات : –
 • رشته فعالیت ساختمانی :
هادی باقرپور

 • عضو نظام مهندسی استان:
 • پروانه اشتغال به کار مهندسی:
 • تحصیلات : –
 • رشته فعالیت ساختمانی :
آتوسا عظیمی وزیری

 • عضو نظام مهندسی استان:
 • پروانه اشتغال به کار مهندسی:
 • تحصیلات : –
 • رشته فعالیت ساختمانی :
رضا

 • عضو نظام مهندسی استان:
 • پروانه اشتغال به کار مهندسی:
 • تحصیلات : –
 • رشته فعالیت ساختمانی :
دانشور

 • عضو نظام مهندسی استان:
 • پروانه اشتغال به کار مهندسی:
 • تحصیلات : –
 • رشته فعالیت ساختمانی :
عبدالرحمن کریمی

 • عضو نظام مهندسی استان: كردستان
 • پروانه اشتغال به کار مهندسی: پروانه فعال آزاد
 • تحصیلات : کارشناس – دانشگاه های سراسری وزارت علوم
 • رشته فعالیت ساختمانی : سازه

مهندس عمران پایه سه نظارت و اجرا

میلاد کمالی

 • عضو نظام مهندسی استان: سيستان وبلوچستان
 • پروانه اشتغال به کار مهندسی: هیچکدام
 • تحصیلات : کارشناس – موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی
 • رشته فعالیت ساختمانی : مکانیک

مهندس تاسیسات حرارتی و برودتی

امین عامری

 • عضو نظام مهندسی استان: هرمزگان
 • پروانه اشتغال به کار مهندسی: پروانه فعال آزاد
 • تحصیلات : کارشناس ارشد – واحد های دانشگاه آزاد
 • رشته فعالیت ساختمانی : معماری
حمید بحری

 • عضو نظام مهندسی استان:
 • پروانه اشتغال به کار مهندسی:
 • تحصیلات : –
 • رشته فعالیت ساختمانی :
زهرا رضايي

 • عضو نظام مهندسی استان:
 • پروانه اشتغال به کار مهندسی:
 • تحصیلات : –
 • رشته فعالیت ساختمانی :
امید پودینه

 • عضو نظام مهندسی استان:
 • پروانه اشتغال به کار مهندسی:
 • تحصیلات : کارشناس – واحد های دانشگاه آزاد
 • رشته فعالیت ساختمانی :
علی کردتبار

 • عضو نظام مهندسی استان:
 • پروانه اشتغال به کار مهندسی:
 • تحصیلات : کارشناس ارشد – دانشگاه های سراسری وزارت علوم
 • رشته فعالیت ساختمانی :
hamid maleki

 • عضو نظام مهندسی استان:
 • پروانه اشتغال به کار مهندسی:
 • تحصیلات : –
 • رشته فعالیت ساختمانی :
مهران فتاحی فتاحی

 • عضو نظام مهندسی استان:
 • پروانه اشتغال به کار مهندسی:
 • تحصیلات : –
 • رشته فعالیت ساختمانی :
مهدی طاهرزاده

 • عضو نظام مهندسی استان:
 • پروانه اشتغال به کار مهندسی:
 • تحصیلات : –
 • رشته فعالیت ساختمانی :
علیرضا رئیسی

 • عضو نظام مهندسی استان:
 • پروانه اشتغال به کار مهندسی:
 • تحصیلات : –
 • رشته فعالیت ساختمانی :
صفا فردوسی

 • عضو نظام مهندسی استان: كرمان
 • پروانه اشتغال به کار مهندسی: پروانه فعال آزاد
 • تحصیلات : کارشناس ارشد – واحد های دانشگاه آزاد
 • رشته فعالیت ساختمانی : معماری
Titi Sh

 • عضو نظام مهندسی استان:
 • پروانه اشتغال به کار مهندسی:
 • تحصیلات : –
 • رشته فعالیت ساختمانی :
مهتاب احمدی

 • عضو نظام مهندسی استان:
 • پروانه اشتغال به کار مهندسی:
 • تحصیلات : –
 • رشته فعالیت ساختمانی :
حسین محمدی

 • عضو نظام مهندسی استان:
 • پروانه اشتغال به کار مهندسی:
 • تحصیلات : –
 • رشته فعالیت ساختمانی :
هادی شکیبا شکیبا

 • عضو نظام مهندسی استان:
 • پروانه اشتغال به کار مهندسی:
 • تحصیلات : –
 • رشته فعالیت ساختمانی :
علیرضا احمدی احمدی

 • عضو نظام مهندسی استان:
 • پروانه اشتغال به کار مهندسی:
 • تحصیلات : –
 • رشته فعالیت ساختمانی :
بی تا الماسی

 • عضو نظام مهندسی استان:
 • پروانه اشتغال به کار مهندسی:
 • تحصیلات : کارشناس – واحد های دانشگاه آزاد
 • رشته فعالیت ساختمانی : معماری
ابوالحسن مصلح صورتی

 • عضو نظام مهندسی استان: مازندران
 • پروانه اشتغال به کار مهندسی: پروانه فعال آزاد
 • تحصیلات : کارشناس ارشد – موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی
 • رشته فعالیت ساختمانی : سازه
عماد سهرابی

 • عضو نظام مهندسی استان: تهران
 • پروانه اشتغال به کار مهندسی: پروانه فعال آزاد
 • تحصیلات : کارشناس ارشد – دانشگاه های سراسری وزارت علوم
 • رشته فعالیت ساختمانی : سازه

ناظر مجری محاسب پایه یک سازمان نظام تهران
بازرس کنترل کیفی سابق نظام تهران
فعال در پیمانکاری ابنیه و زیرساخت

سجاد رمضان

 • عضو نظام مهندسی استان:
 • پروانه اشتغال به کار مهندسی:
 • تحصیلات : –
 • رشته فعالیت ساختمانی :
محمدعلي مالاميري كجوري

 • عضو نظام مهندسی استان: تهران
 • پروانه اشتغال به کار مهندسی: پروانه فعال آزاد
 • تحصیلات : کارشناس ارشد – دانشگاه های سراسری وزارت علوم
 • رشته فعالیت ساختمانی : مکانیک

پويا و باحوصله و اهل طبيعت

مهدی پژمان

 • عضو نظام مهندسی استان:
 • پروانه اشتغال به کار مهندسی:
 • تحصیلات : –
 • رشته فعالیت ساختمانی :
شوبو حسینی

 • عضو نظام مهندسی استان:
 • پروانه اشتغال به کار مهندسی:
 • تحصیلات : –
 • رشته فعالیت ساختمانی :
علیرضا قربی

 • عضو نظام مهندسی استان:
 • پروانه اشتغال به کار مهندسی:
 • تحصیلات : کارشناس ارشد –
 • رشته فعالیت ساختمانی :
بابک طالبی

 • عضو نظام مهندسی استان:
 • پروانه اشتغال به کار مهندسی:
 • تحصیلات : –
 • رشته فعالیت ساختمانی :
محمد ج ا زینی

 • عضو نظام مهندسی استان:
 • پروانه اشتغال به کار مهندسی:
 • تحصیلات : –
 • رشته فعالیت ساختمانی :
صابر سیف

 • عضو نظام مهندسی استان:
 • پروانه اشتغال به کار مهندسی:
 • تحصیلات : –
 • رشته فعالیت ساختمانی :
رضا قلعه نوئی

 • عضو نظام مهندسی استان:
 • پروانه اشتغال به کار مهندسی:
 • تحصیلات : –
 • رشته فعالیت ساختمانی :
آرش

 • عضو نظام مهندسی استان:
 • پروانه اشتغال به کار مهندسی:
 • تحصیلات : –
 • رشته فعالیت ساختمانی :
سعید اسدی

 • عضو نظام مهندسی استان: خراسان رضوي
 • پروانه اشتغال به کار مهندسی: هیچکدام
 • تحصیلات : کارشناس ارشد – موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی
 • رشته فعالیت ساختمانی : معماری
احسان میقانی

 • عضو نظام مهندسی استان:
 • پروانه اشتغال به کار مهندسی:
 • تحصیلات : –
 • رشته فعالیت ساختمانی :
سینا بندری

 • عضو نظام مهندسی استان:
 • پروانه اشتغال به کار مهندسی:
 • تحصیلات : –
 • رشته فعالیت ساختمانی :
نسیبه سرگلزهی

 • عضو نظام مهندسی استان:
 • پروانه اشتغال به کار مهندسی:
 • تحصیلات : –
 • رشته فعالیت ساختمانی :
اسماعیل طهماسبی طهماسبی

 • عضو نظام مهندسی استان:
 • پروانه اشتغال به کار مهندسی:
 • تحصیلات : –
 • رشته فعالیت ساختمانی :
ناصر معراجی

 • عضو نظام مهندسی استان:
 • پروانه اشتغال به کار مهندسی:
 • تحصیلات : –
 • رشته فعالیت ساختمانی :
محمد حیدری ظهیری

 • عضو نظام مهندسی استان:
 • پروانه اشتغال به کار مهندسی:
 • تحصیلات : –
 • رشته فعالیت ساختمانی :
ناصر قاسمی

 • عضو نظام مهندسی استان:
 • پروانه اشتغال به کار مهندسی:
 • تحصیلات : –
 • رشته فعالیت ساختمانی :
جواد ظهوریان

 • عضو نظام مهندسی استان:
 • پروانه اشتغال به کار مهندسی:
 • تحصیلات : کارشناس – دانشگاه های سراسری وزارت علوم
 • رشته فعالیت ساختمانی :
حسين لطفي

 • عضو نظام مهندسی استان:
 • پروانه اشتغال به کار مهندسی:
 • تحصیلات : –
 • رشته فعالیت ساختمانی :
رضا استوای

 • عضو نظام مهندسی استان:
 • پروانه اشتغال به کار مهندسی:
 • تحصیلات : –
 • رشته فعالیت ساختمانی :
سعید موسوی

 • عضو نظام مهندسی استان: هرمزگان
 • پروانه اشتغال به کار مهندسی: پروانه فعال آزاد
 • تحصیلات : کارشناس ارشد – پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی دولتی
 • رشته فعالیت ساختمانی : سازه

من سعید موسوی، دانش آموخته رشته مهندسی عمران هستم و پس از سالها فعالیت در زمینه های مختلف طراحی و نظارت و اجرای ساختمان، تصمیم گرفتم سرویس “کدکاو” را برای کمک به سایر فعالان این صنعت راه اندازی کنم. برای آشنایی بیشتر با تجربیات من می توانید از صفحه لینکدین بازدید کنید. اگر پیام و ارتباطی خارج از مسائل کدکاو داشتید، می توانید از طریق مسیر های ارتباطی معرفی شده، اعم از شبکه های اجتماعی، ایمیل یا پیام رسانها با من در ارتباط باشید.

سجاد امیر

 • عضو نظام مهندسی استان:
 • پروانه اشتغال به کار مهندسی:
 • تحصیلات : –
 • رشته فعالیت ساختمانی :
وحید زارعی

 • عضو نظام مهندسی استان:
 • پروانه اشتغال به کار مهندسی:
 • تحصیلات : –
 • رشته فعالیت ساختمانی :
محمد کرمی

 • عضو نظام مهندسی استان:
 • پروانه اشتغال به کار مهندسی:
 • تحصیلات : –
 • رشته فعالیت ساختمانی :
علی عبدلی عبدلی

 • عضو نظام مهندسی استان:
 • پروانه اشتغال به کار مهندسی:
 • تحصیلات : –
 • رشته فعالیت ساختمانی :
محمدرضا مدیری

 • عضو نظام مهندسی استان: تهران
 • پروانه اشتغال به کار مهندسی: پروانه فعال آزاد
 • تحصیلات : کارشناس –
 • رشته فعالیت ساختمانی : سازه
آسیه کولیوند

 • عضو نظام مهندسی استان: تهران
 • پروانه اشتغال به کار مهندسی:
 • تحصیلات : –
 • رشته فعالیت ساختمانی : معماری
مجتبی سویزی

 • عضو نظام مهندسی استان:
 • پروانه اشتغال به کار مهندسی:
 • تحصیلات : –
 • رشته فعالیت ساختمانی :
حسام فاتحی

 • عضو نظام مهندسی استان:
 • پروانه اشتغال به کار مهندسی:
 • تحصیلات : –
 • رشته فعالیت ساختمانی :
ali

 • عضو نظام مهندسی استان:
 • پروانه اشتغال به کار مهندسی:
 • تحصیلات : –
 • رشته فعالیت ساختمانی :
رضا سنگسري

 • عضو نظام مهندسی استان:
 • پروانه اشتغال به کار مهندسی:
 • تحصیلات : –
 • رشته فعالیت ساختمانی :
حکیم رشیدپور

 • عضو نظام مهندسی استان:
 • پروانه اشتغال به کار مهندسی:
 • تحصیلات : –
 • رشته فعالیت ساختمانی :
پیمان غلامی

 • عضو نظام مهندسی استان:
 • پروانه اشتغال به کار مهندسی:
 • تحصیلات : –
 • رشته فعالیت ساختمانی :
هوشمند عطائی

 • عضو نظام مهندسی استان:
 • پروانه اشتغال به کار مهندسی:
 • تحصیلات : –
 • رشته فعالیت ساختمانی :
مهندسان مشاور کرانه پایدار پارس

 • عضو نظام مهندسی استان:
 • پروانه اشتغال به کار مهندسی:
 • تحصیلات : –
 • رشته فعالیت ساختمانی :
سیامک شکیبائی

 • عضو نظام مهندسی استان: خراسان رضوي
 • پروانه اشتغال به کار مهندسی: پروانه فعال آزاد
 • تحصیلات : کارشناس ارشد – واحد های دانشگاه آزاد
 • رشته فعالیت ساختمانی : معماری
مهدی مطلق

 • عضو نظام مهندسی استان:
 • پروانه اشتغال به کار مهندسی:
 • تحصیلات : –
 • رشته فعالیت ساختمانی :
اسماعیل توکلی گلپایگانی

 • عضو نظام مهندسی استان:
 • پروانه اشتغال به کار مهندسی:
 • تحصیلات : –
 • رشته فعالیت ساختمانی :
محمدعلی کرمی

 • عضو نظام مهندسی استان:
 • پروانه اشتغال به کار مهندسی:
 • تحصیلات : –
 • رشته فعالیت ساختمانی :
الهه مبینی

 • عضو نظام مهندسی استان:
 • پروانه اشتغال به کار مهندسی:
 • تحصیلات : –
 • رشته فعالیت ساختمانی :
حسین براخاصی

 • عضو نظام مهندسی استان: كردستان
 • پروانه اشتغال به کار مهندسی: پروانه فعال آزاد
 • تحصیلات : کارشناس ارشد – دانشگاه های سراسری وزارت علوم
 • رشته فعالیت ساختمانی : سازه
محبوب رضایی

 • عضو نظام مهندسی استان:
 • پروانه اشتغال به کار مهندسی:
 • تحصیلات : –
 • رشته فعالیت ساختمانی :
امیر حکیمی حکیمی

 • عضو نظام مهندسی استان:
 • پروانه اشتغال به کار مهندسی:
 • تحصیلات : –
 • رشته فعالیت ساختمانی :
بابک فرهمندشاد

 • عضو نظام مهندسی استان:
 • پروانه اشتغال به کار مهندسی:
 • تحصیلات : –
 • رشته فعالیت ساختمانی :
محمد طاهر صیادنژاد

 • عضو نظام مهندسی استان:
 • پروانه اشتغال به کار مهندسی:
 • تحصیلات : –
 • رشته فعالیت ساختمانی :
جعفر شانیان

 • عضو نظام مهندسی استان:
 • پروانه اشتغال به کار مهندسی:
 • تحصیلات : –
 • رشته فعالیت ساختمانی :
سیامک ساسانی

 • عضو نظام مهندسی استان:
 • پروانه اشتغال به کار مهندسی:
 • تحصیلات : –
 • رشته فعالیت ساختمانی :
سجاد عباسی

 • عضو نظام مهندسی استان:
 • پروانه اشتغال به کار مهندسی:
 • تحصیلات : –
 • رشته فعالیت ساختمانی :
سیامک بحری

 • عضو نظام مهندسی استان:
 • پروانه اشتغال به کار مهندسی:
 • تحصیلات : –
 • رشته فعالیت ساختمانی :
mohamad hosain

 • عضو نظام مهندسی استان:
 • پروانه اشتغال به کار مهندسی:
 • تحصیلات : –
 • رشته فعالیت ساختمانی :
احمد جلیلی مهر

 • عضو نظام مهندسی استان:
 • پروانه اشتغال به کار مهندسی:
 • تحصیلات : –
 • رشته فعالیت ساختمانی :
کوهیار رهنما

 • عضو نظام مهندسی استان:
 • پروانه اشتغال به کار مهندسی:
 • تحصیلات : –
 • رشته فعالیت ساختمانی :
رضا عابدینی عابدینی

 • عضو نظام مهندسی استان:
 • پروانه اشتغال به کار مهندسی:
 • تحصیلات : –
 • رشته فعالیت ساختمانی :
شیما احمدی نیا

 • عضو نظام مهندسی استان:
 • پروانه اشتغال به کار مهندسی:
 • تحصیلات : –
 • رشته فعالیت ساختمانی :
علی رضایی

 • عضو نظام مهندسی استان: هرمزگان
 • پروانه اشتغال به کار مهندسی: در حال اخذ پروانه
 • تحصیلات : کارشناس – دانشگاه های سراسری وزارت علوم
 • رشته فعالیت ساختمانی : سازه

من علی هستم. من علی هستم. من علی هستم. من علی هستم. من علی هستم. من علی هستم. من علی هستم. من علی هستم. من علی هستم. من علی هستم. من علی هستم. من علی هستم. من علی هستم. من علی هستم. من علی هستم. من علی هستم. من علی هستم. من علی هستم. من علی هستم. من علی هستم. من علی هستم. من علی هستم. من علی هستم. من علی هستم. من علی هستم. من علی هستم. من علی هستم. من علی هستم. من علی هستم. من علی هستم. من علی هستم. من علی هستم. من علی هستم. من علی هستم. من علی هستم. من علی هستم. من علی هستم. من علی هستم. من علی هستم. من علی هستم. من علی هستم. من علی هستم. من علی هستم. من علی هستم. من علی هستم. من علی هستم. من علی هستم. من علی هستم. من علی هستم. من علی هستم. من علی هستم.

امید ابوالقاسمی

 • عضو نظام مهندسی استان:
 • پروانه اشتغال به کار مهندسی:
 • تحصیلات : –
 • رشته فعالیت ساختمانی :
عباس غفوری

 • عضو نظام مهندسی استان:
 • پروانه اشتغال به کار مهندسی:
 • تحصیلات : –
 • رشته فعالیت ساختمانی :
رضا عباسی

 • عضو نظام مهندسی استان:
 • پروانه اشتغال به کار مهندسی:
 • تحصیلات : –
 • رشته فعالیت ساختمانی :
بهراد امینی

 • عضو نظام مهندسی استان:
 • پروانه اشتغال به کار مهندسی:
 • تحصیلات : –
 • رشته فعالیت ساختمانی :

تعریف پروژه جدید

تعریف پروژه جدید

با این ابزار به سادگی یک پروژه جدید تعریف کنید و تیم همکاران مورد نظر را به محیط پروژه دعوت کنید.

عنوان پروژه

در صورت امکان از اسامی ساده و زیبای فارسی بهره ببرید.

تیم

حداکثر تا 5 نفر را به تیمتان می توانید اضافه کنید.
با انتخاب نام کاربری نفرات مورد نظرتان، دعوت نامه ای برای ایشان ارسال خواهد شد که با پذیرش مدعو، ایشان به محیط پروژه دسترسی پیدا خواهند کرد.
نقش کاربری

اطلاعات حقوقی پروژه

اطلاعات جغرافیایی

اطلاعات فنی و مهندسی

در حال توسعه

بر اساس برنامه توسعه کدکاو، این بخش طبق زمان بندی تدوین و منتشر خواهد شد. برای اطلاع از برنامه توسعه کدکاو به صفحه “کدکاو” مراجعه کنید.

در حال توسعه

بر اساس برنامه توسعه کدکاو، این بخش طبق زمان بندی تدوین و منتشر خواهد شد. برای اطلاع از برنامه توسعه کدکاو به صفحه “کدکاو” مراجعه کنید.

در حال توسعه

بر اساس برنامه توسعه کدکاو، این بخش طبق زمان بندی تدوین و منتشر خواهد شد. برای اطلاع از برنامه توسعه کدکاو به صفحه “کدکاو” مراجعه کنید.

در حال توسعه

بر اساس برنامه توسعه کدکاو، این بخش طبق زمان بندی تدوین و منتشر خواهد شد. برای اطلاع از برنامه توسعه کدکاو به صفحه “کدکاو” مراجعه کنید.

در حال توسعه

بر اساس برنامه توسعه کدکاو، این بخش طبق زمان بندی تدوین و منتشر خواهد شد. برای اطلاع از برنامه توسعه کدکاو به صفحه “کدکاو” مراجعه کنید.

ابزارک‌های من

در حال توسعه

بر اساس برنامه توسعه کدکاو، این بخش طبق زمان بندی تدوین و منتشر خواهد شد. برای اطلاع از برنامه توسعه کدکاو به صفحه “کدکاو” مراجعه کنید.

برای مشاهده و استفاده از این خدمات باید به عنوان کاربر "ورود " کرده باشید.

در این بخش مقررات ملی مطلبی وجود ندارد
در این بخش مقررات ملی رابطه ای وجود ندارد
در این بخش مقررات ملی جدولی وجود ندارد
در این بخش مقررات ملی تصویر یا نموداری وجود ندارد

ورود | عضویت

از طریق این صفحه می توانید به کدکاو وارد شوید و از خدمات سطح بالاتری به رایگان استفاده کنید. اگر هنوز ثبت نام نکرده اید، از همین جا شروع کنید.

صفحات اصلی کدکاو

کتابخانه

جستجوی پیشرفته

کاو
میزان دقت در جستجوی عبارت
عین عبارت چند کلمه ای را جستجو کن
در عنوان ها جستجو کن
متن کامل مقالات را جستجو کن
فیلتر مباحث
استانداردهای ساختمانی ایران
آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله - استاندارد 4-2800
سیمان هیدرولیکی
آهک و فرآورده‌های آن
گچ و فرآورده‌های آن
ملات های ساختمانی
سنگ‌های ساختمانی
سنگدانه ها
کاشی سرامیکی
فرآورده‌های سفالی و آجرها
فرآورده‌های سیمانی
قیر و قطران
عایق‌های رطوبتی
عایق‌های حرارتی
شیشه
یراق آلات ساختمانی
رنگ و پوشش‌های ساختمانی
پلیمرهای ساختمانی
چوب و فرآورده‌های آن
آهن، فرآورده‌های آهنی و مصالح جوشکاری
فلزات غیرآهنی
نانو مواد
مقررات ملی ساختمان ایران
مبحث یکم تعاریف
مبحث دوم نظامات اداری
مبحث سوم حفاظت ساختمانها در مقابل حریق
مبحث چهارم الزامات عمومی ساختمانها
مبحث پنجم مصالح و فرآورده های ساختمانی
مبحث ششم بارهای وارد بر ساختمان
مبحث هفتم پی و پی سازی
مبحث هشتم طرح و اجرای ساختمان های بنایی
مبحث نهم طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه
مبحث دهم طرح و اجرای ساختمانهای فولادی
مبحث یازدهم طرح و اجرای صنعتی ساختمانها
مبحث دوازدهم ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا
مبحث سیزدهم طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمانها
مبحث چهاردهم الزامات عمومی ساختمان
مبحث پانزدهم آسانسور و پلکان برقی
مبحث شانزدهم تاسیسات بهداشتی
مبحث هفدهم لوله کشی گاز طبیعی
مبحث هجدهم عایق بندی و تنظیم صدا
مبحث نوزدهم صرفه جویی در مصرف انرژی
مبحث بیستم علائم و تابلوها
مبحث بیست و یکم پدافند غیرعامل
مبحث بیست و دوم مراقبت و نگهداری و از ساختمانها
مبحث بیست و سوم الزامات ترافیکی ساختمانها