4-11-industrialization-of-large-construction-projects

4-11 صنعتی سازی پروژه های بزرگ ساختمانی

1-4-11 دامنه کاربرد

کسب حداقل “درجه سه صنعتی سازی” مطابق بند ۱۱-۴-۷-۳، همراه با رعایت کلیه مقررات ملی ساختمان، برای تمامی پروژه های ساختمان سازی در سراسر کشور، حداقل با یکی از مشخصات زیر الزامی است:

  • دارای حداقل ۱۰۰ واحد مشابه؛
  • شامل ساختمانی با حداقل ۱۵ طبقه از روی سازه پی؛
  • دارای سطح کل زیربنای حداقل 10,000 مترمربع.

توضیح: انبوه سازی ها در این گروه قرار می گیرند.

2-4-11 الزامات عمومی

1-2-4-11 مجری پروژه بزرگ ساختمانی باید علاوه بر دارا بودن صلاحیت مندرج در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، رتبه یک ابنیه را نیز از سازمان برنامه و بودجه داشته باشد.

2-2-4-11 پروژه باید به شیوه “طرح و ساخت” انجام شود.

3-2-4-11 مصالح، قطعات، تجهیزات و تاسیسات مورد استفاده باید استاندارد باشند. در صورت فقدان استاندارد ملی، تایید مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی الزامی است.

4-2-4-11 دفترچه بهره برداری باید در مرحله پایان کار ارایه شود.

5-2-4-11 رعایت حداقل شاخص حامی محیط زیست، طبق بند ۱۱-۵-۳-۳ الزامی است.

3-4-11 الزامات طراحی

1-3-4-11 طراحی باید با رویکرد صرفه جویی در مصرف انرژی صورت پذیرد و مصرف انرژی ساختمان برآورد شود.

2-3-4-11 ابعاد داخل به داخل فضاها باید به صورت مضربی از ۵۰ میلی متر باشد.

3-3-4-11 ابعاد در و پنجره باید مدولار باشد. مرجع طراحی شبکه مدولار در و پنجره برای فضاهای مسکونی، نشریه ض-۵۷۱ مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی است و در سایر فضاها، مقررات و آیین نامه های معتبر است.

4-3-4-11 نقشه های فاز دو معماری باید ارایه شود.

5-3-4-11 ابعاد سنگ، کاشی، سرامیک و سایر پوشش های کف و دیوار باید در تناسب با ابعاد فضاها انتخاب شود؛ به گونه ای که در محاسبات بر اساس نقشه های معماری، ضایعات، حداکثر به ۱ درصد محدود شود.

6-3-4-11 نقشه ها و محاسبات گودبرداری و پایدارسازی گود باید با جزییات کامل و روش اجرایی ارایه شود.

7-3-4-11 روش ساخت مورد استفاده باید در مجموعه فناوری ها و روش های ساخت صنعتی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی باشد یا این مرکز، آن را تایید نماید.

8-3-4-11 انواع دیوار مورد استفاده باید در مجموعه فناوری ها و روش های ساخت صنعتی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی باشد یا این مرکز، آنها را تایید نماید.

9-3-4-11 اجزای غیرسازه ای ساختمان ها باید در برابر زلزله مقاوم باشند. مرجع مقاوم سازی، پیوست ۶ استاندارد ۲۸۰۰ است.

10-3-4-11 تاسیسات مورد استفاده باید طبق روش های مهندسی مورد تایید، طراحی شود و نقشه های تاسیسات همراه با جزییات کامل اجرایی ارایه شود.

11-3-4-11 نقشه نمای ساختمان باید حداقل شامل جزییات زیرسازی و عایق بندی باشد.

12-3-4-11 سنگ نما باید بدون نیاز به برش کاری در محل و به صورت خشک نصب شود.

13-3-4-11 دستورالعمل نصب نما باید ارایه شود.

14-3-4-11 از مدل سازی اطلاعات ساختمان در سطح سه بعدی همراه با تداخل یابی، باید استفاده شود.

4-4-11 الزامات اجرایی

1-4-4-11 نقشه های کارگاهی اجرای سازه باید به صورت کامل با روش اجرایی ارایه شود.

2-4-4-11 تجهیز کارگاه باید به صورت پیش ساخته با قابلیت استفاده مجدد باشد؛ یا امکان تغییر کاربری آن برای استفاده دایمی درنظر گرفته شده باشد.

3-4-4-11 برای قالب بندی باید از روش قالب بندی صنعتی استفاده کرد. کاربرد قالب سنتی، به صورت محدود مجاز است.

4-4-4-11 قطع و خم آرمارتورها باید با دستگاه انجام شود.

5-4-4-11 قطعات اسکلت فولادی باید در کاخانه، تولید و اتصالات آن در محل، به صورت پیچ و مهره اجرا شود.

6-4-4-11 در صورت  استفاده از پلی استایرن در کف، سقف یا دیوار سازه های موقت و دایمی، این ماده باید از نوع کندسوز مطابق استاندارد ASTM و با تایید مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی باشد.

7-4-4-11 استفاده از دیوارهای آجری یا انواع بلوک سفالی و سیمانی غیرسبک، مجاز نیست.

8-4-4-11 کاربرد آجر در دیوار، به منظور تزیین مجاز است.

9-4-4-11 سقف و دیوارهای میان واحدها باید بر اساس مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان عایق بندی صدا شود.

10-4-4-11 در انتقال آب و فاضلاب باید از روش لوله کشی صنعتی استفاده شود.

11-4-4-11 برای نصب کاشی / سرامیک / سنگ غیرنما باید از ملات پیش آماده یا چسب استفاده شود.

5-4-11 الزامات مدیریتی

1-5-4-11 عوامل اجرا باید به صورت نظری و عملی آموزش دیده باشند.

2-5-4-11 پروژه باید نظام کنترل کیفیت داشته باشد.

3-5-4-11 پروژه باید نظام تضمین کیفیت داشته باشد.

4-5-4-11 پروژه باید نظام موثر بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) مستقر در کارگاه داشته باشد.

5-5-4-11 برنامه زمان بندی باید با منابع همراه و مبتنی بر تکرار باشد.

6-5-4-11 مدارک لازم برای مقایسه اجرا با برنامه زمان بندی باید ارایه شود.

6-4-11 الزامات کسب شاخص تکمیلی صنعتی سازی

1-6-4-11 الزامات عمومی کسب شاخص تکمیلی صنعتی سازی

1-1-6-4-11 در صورت تامین کلیه الزامات عمومی، طراحی، اجرایی و مدیریتی، موضوع بندهای 11-4-2 تا ۱۱-۴-۵ شاخص تکمیلی صنعتی سازی باید مطابق بندهای زیر محاسبه شود.

2-1-6-4-11 هر یک از الزامات کسب شاخص تکمیلی صنعتی سازی، اگر تنها برای بخشی از ساختمان تامین شده باشد، امتیاز تعیین شده برای آن الزام، باید به تناسب اندازه آن بخش نسبت به کل تعلق گیرد.

3-1-6-4-11 برای برآورد شاخص تکمیلی صنعتی سازی باید جزییات مصالح به کار رفته در سفت کاری، نازک کاری و تاسیسات، نقشه های کارگاهی پیش سازی و ترتیب انجام کار ارایه شود.

2-6-4-11 الزامات طراحی کسب شاخص تکمیلی صنعتی سازی

1-2-6-4-11 با رعایت حداقل های ابعادی لازم برای آسایش ۸ امتیاز به شاخص تکمیلی صنعتی سازی اختصاص می یابد. مرجع تعیین حداقل های ابعادی برای آسایش در فضاهای مسکونی متعارف، نشریه ض-۵۶۶ مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و در سایر فضاها، مقررات و آیین نامه های معتبر است.

2-2-6-4-11 با کاربرد جداسازهای لرزه ای / میراگرها، در مواردی که کاربرد میراگر، کارآیی لازم را داشته باشد، ۷ امتیاز به شاخص تکمیلی صنعتی سازی تعلق می گیرد.

3-2-6-4-11 برای ساختمان مقاوم در حوزه پدافند غیرعامل با سطح عملکرد II – ایمنی جانی بر اساس مبحث ۲۱ مقررات ملی ساختمان، ۶ امتیاز برای شاخص تکمیلی صنعتی سازی منظور می شود.

4-2-6-4-11 اگر نمای خارجی به صورت صنعتی باشد، ۸ امتیاز به شاخص تکمیلی صنعتی سازی اختصاص می یابد.

توضیح: شیشه های نما باید از مصالحی انتخاب و به گونه ای طراحی شوند که مشکل ایمنی ایجاد نشود.

3-6-4-11 الزامات اجرایی کسب شاخص تکمیلی صنعتی سازی

1-3-6-4-11 با کاربرد یکی از سه مورد زیر، ۷ امتیاز برای شاخص تکمیلی صنعتی سازی منظور می شود:

  • شبکه آرماتور پیش ساخته جوشی، در اسکلت بتن آرمه.
  • واشر ویژه مشخص کننده رسیدن به کشش لازم در قطعات اسکلت فولادی پیچ و مهره ای.
  • انواع سقف سبک غیربتنی در روش قاب سبک فولادی.

2-3-6-4-11 با کاربرد راه پله موقت و ایمن در دوره ساخت، ۳ امتیاز برای شاخص تکمیلی صنعتی سازی کسب میشود. مرجع ایمنی، مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان است.

3-3-6-4-11 با پیش سازی سازه راه پله ها، ۳ امتیاز به شاخص تکمیلی صنعتی سازی اختصاص می یابد.

4-3-6-4-11 به پیش سازی کف پله ها، ۳ امتیاز به شاخص تکمیلی صنعتی سازی تعلق می گیرد.

5-3-6-4-11 با کاربرد روشهای منجر به حذف زیرسازی، ۵ امتیاز به شاخص تکمیلی صنعتی سازی اختصاص می یابد.

6-3-6-4-11 در صورت کاربرد واحدهای سرویس بهداشتی پیش ساخته، ۳ امتیاز به شاخص تکمیلی صنعتی سازی تعلق می گیرد.

7-3-6-4-11 در صورت استفاده از عایق رطوبتی سرد اجرا، ۳ امتیاز برای شاخص تکمیلی صنعتی سازی منظور می شود.

8-3-6-4-11 در صورت استفاده از کانال های نیمه پیش ساخته عایق یا کاربرد ورق های از پیش عایق برای انتقال هوای گرم، تعویض هوا و تهویه مطبوع، ۳ امتیاز برای شاخص تکمیلی صنعتی سازی منظور می شود.

9-3-6-4-11 در صورت استفاده از تیرچه با بلوک سفالی برای سقف در ارتفاعات بالای ۲۰ متر از سطح زمین، ۵ امتیاز از شاخص تکمیلی صنعتی سازی کسر می گردد.

10-3-6-4-11 برای ۱ نفر فوتی به ازای هر S میلیون نفر-ساعت کار در کارگاه، 1/5\times S-7 امتیاز/جریمه به شاخص تکمیلی صنعتی سازی تعلق می گیرد؛ حداکثر امتیاز ۱۱ است.

توضیح: عدد حاصل اگر مثبت بود، امتیاز و اگر منفی بود، جریمه محسوب می شود.

11-3-6-4-11 اگر پروژه، حادثه منجر به فوت نداشته باشد، به ازای هر S > ۲ میلیون نفر-ساعت کار در کارگاه، 1/5\times S-3 امتیاز تا سقف ۱۵ امتیاز برای شاخص تکمیلی صنعتی سازی منظور می شود.

4-6-4-11 الزامات سازماندهی کسب شاخص تکمیلی صنعتی سازی

1-4-6-4-11 اگر مجموع واحدهای ساخته شده با سیستم پیشنهادی توسط مجری در ۱۰ سال گذشته، حداقل نصف تعداد واحدهای پروژه جاری  باشد، ۸ امتیاز برای شاخص تکمیلی صنعتی سازی منظور می شود.

2-4-6-4-11 اگر کیفیت پروژه به تایید کارفرما / توسعه گر برسد، ۱۱ امتیاز به شاخص تکمیلی صنعتی سازی تعلق می گیرد.

3-4-6-4-11 ارایه حداقل یک کتاب پروژه از سوابق اجرا شده توسط مجری با سیستم پیشنهادی در ۵ سال گذشته، ۷ امتیاز دارد.

7-4-11 درجه بندی صنعتی سازی ساختمان در پروژه های بزرگ

1-7-4-11 درجه صنعتی سازی باید بر اساس نقشه ها و روش ساخت تاییدشده، برآورد و در حین پیشرفت پروژه، در هر سه ماه یک بار پایش و کنترل شود.

2-7-4-11 تعیین درجه صنعتی سازی ساختمان در هر مرحله، باید توسط شخص دارای صلاحیت انجام شود. مرجع تعیین صلاحیت، وزارت راه و شهرسازی است.

3-7-4-11 اگر تمامی الزامات عمومی، طراحی، اجرایی و مدیریتی، موضوع بندهای ۱۱-۴-۲ تا 11-4-5،  تامین شده و شاخص تکمیلی صنعتی سازی کمتر از ۳۵ باشد، باید عبارت “صنعتی سازی درجه سه” در شناسنامه فنی و ملکی ساختمان درج شود.

4-7-4-11 اگر تمامی الزامات عمومی، طراحی، اجرایی و مدیریتی تامین شده و شاخص تکمیلی صنعتی سازی برابر یا بیشتر از ۳۵ و کمتر از ۶۵ باشد، باید عبارت “صنعتی سازی درجه دو” در شناسنامه فنی و ملکی قید شود.

5-7-4-11 اگر تمامی الزامات عمومی، طراحی، اجرایی و مدیریتی تامین شده و شاخص تکمیلی صنعتی سازی ۶۵ و بیشتر از آن باشد، باید عبارت “صنعتی سازی درجه یک” در شناسنامه فنی و ملکی درج شود.

ابزارک‌های من

در حال توسعه

بر اساس برنامه توسعه کدکاو، این بخش طبق زمان بندی تدوین و منتشر خواهد شد. برای اطلاع از برنامه توسعه کدکاو به صفحه “کدکاو” مراجعه کنید.

برای مشاهده و استفاده از این خدمات باید به عنوان کاربر "ورود " کرده باشید.

در این بخش مقررات ملی رابطه ای وجود ندارد
در این بخش مقررات ملی جدولی وجود ندارد
در این بخش مقررات ملی تصویر یا نموداری وجود ندارد

ورود | عضویت

از طریق این صفحه می توانید به کدکاو وارد شوید و از خدمات سطح بالاتری به رایگان استفاده کنید. اگر هنوز ثبت نام نکرده اید، از همین جا شروع کنید.

صفحات اصلی کدکاو

کتابخانه

جستجوی پیشرفته

کاو
میزان دقت در جستجوی عبارت
عین عبارت چند کلمه ای را جستجو کن
در عنوان ها جستجو کن
متن کامل مقالات را جستجو کن
فیلتر مباحث
استانداردهای ساختمانی ایران
آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله - استاندارد 4-2800
سیمان هیدرولیکی
آهک و فرآورده‌های آن
گچ و فرآورده‌های آن
ملات های ساختمانی
سنگ‌های ساختمانی
سنگدانه ها
کاشی سرامیکی
فرآورده‌های سفالی و آجرها
فرآورده‌های سیمانی
قیر و قطران
عایق‌های رطوبتی
عایق‌های حرارتی
شیشه
یراق آلات ساختمانی
رنگ و پوشش‌های ساختمانی
پلیمرهای ساختمانی
چوب و فرآورده‌های آن
آهن، فرآورده‌های آهنی و مصالح جوشکاری
فلزات غیرآهنی
نانو مواد
مقررات ملی ساختمان ایران
مبحث یکم تعاریف
مبحث دوم نظامات اداری
مبحث سوم حفاظت ساختمانها در مقابل حریق
مبحث چهارم الزامات عمومی ساختمانها
مبحث پنجم مصالح و فرآورده های ساختمانی
مبحث ششم بارهای وارد بر ساختمان
مبحث هفتم پی و پی سازی
مبحث هشتم طرح و اجرای ساختمان های بنایی
مبحث نهم طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه
مبحث دهم طرح و اجرای ساختمانهای فولادی
مبحث یازدهم طرح و اجرای صنعتی ساختمانها
مبحث دوازدهم ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا
مبحث سیزدهم طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمانها
مبحث چهاردهم الزامات عمومی ساختمان
مبحث پانزدهم آسانسور و پلکان برقی
مبحث شانزدهم تاسیسات بهداشتی
مبحث هفدهم لوله کشی گاز طبیعی
مبحث هجدهم عایق بندی و تنظیم صدا
مبحث نوزدهم صرفه جویی در مصرف انرژی
مبحث بیستم علائم و تابلوها
مبحث بیست و یکم پدافند غیرعامل
مبحث بیست و دوم مراقبت و نگهداری و از ساختمانها
مبحث بیست و سوم الزامات ترافیکی ساختمانها