19-1-appendix-dictionary

پیوست‌ ١ – فهرست‌ واژگان (معادل انگلیسی‌)

واژه نامه‌ فارسی‌ – انگلیسی‌

احداث

Construction

ارزش حرارتی‌ بالا (یا ناخالص‌) Higher Thermal Value (HTV)
ارزش حرارتی‌ پایین‌ (یا خالص‌) Lower Thermal Value (LTV),
اعوجاج کلی‌ جریان Total Harmonic Distortion (THD)
اکونومایزر Economizer
انرژی‌های‌ تجدیدپذیر Renewable Energies
اینرسی‌ حرارتی‌ Thermal Inertia
آسایش‌ حرارتی‌ Thermal Comfort
بازشو Opening
بام تخت‌ Flat Roof
بام شیب‌دار Pitched Roof
بانک‌ خازن Capacitor Bank
برچسب‌ انرژی‌ Energy Label
بهسازی‌ (و بازنوسازی‌) Rehabilitation (Renovation)
پاورمتر Power Meter
پل‌ حرارتی‌ Thermal Bridge
پلنوم Plenum
پنجره با عملکرد حرارتی‌ بهبودیافته‌ Window with Improved Thermal Performance
پوسته‌ خارجی‌ Building Envelope
پوسته‌ کالبدی‌ Physical Envelope
تایمر مدار روشنایی‌ Timer Light Switch
تعداد دفعات تعویض‌ هوا (در ساعت‌) Air Change (ACH)
تغییر کاربری‌ Change of Occupancy
توان اکتیو Active Power
توان راکتیو Reactive Power
توان ظاهری‌ Apparent Power
توسعه‌ Development
تهویه‌ مطبوع Air Conditioning
تهویه‌ Ventilation
جدار نورگذر (شفاف یا نیمه‌ شفاف) Translucent or Transparent Layer
جرم سطحی‌ Surface Mass
جرم سطحی‌ مؤثر جدار Effective Surface Mass of Partitions
جرم مؤثر جدار Effective Mass of Partitions
جرم مؤثر ساختمان Building Effective Mass
جرم مؤثر ساختمان در واحد سطح‌ زیربنا Building Effective Surface Mass
چگالی‌ توان سیستم‌ روشنایی‌ ساختمان Power Density of Building Lighting System
چگالی‌ توان سیستم‌ روشنایی‌ فضاها Power Density of Spaces Lighting System
حسگر (سنسور) حرکت‌ و حسگر حضور Motion Sensor and Presence Sensor
حسگر فروسرخ غیرفعال Passive Infrared Sensor
حسگر مایکروویو Microwave Sensor
حسگر میکروفونی‌ Microphone Sensor
حسگر نوری‌ (فتوسل‌) فرمان مدار روشنایی‌ Electro-Optical Sensor (Photocell) Lighting Circuit Steering
خیرگی‌ Glare
درخشندگی‌ Luminance
دستگاه برق بدون وقفه‌ (یوپی‌اس) Uninterruptible Power Supply (UPS)
دستگاه برق بدون وقفه‌ دینامیک‌ No Break UPS
دمای‌ تنظیم‌ سیستم‌ سرمایی‌ Cooling Set Point
دمای‌ تنظیم‌ سیستم‌ گرمایی‌ Heating Set Point
دمای‌ رنگ‌ نور Correlated Colour Temperature (CCT)
دیوار Wall
رده بندی‌ میزان کارایی‌ انرژی‌ ساختمانها Energy Rating
روز- درجه‌ سرمایی‌ Cooling Degree Day
روز- درجه‌ گرمایی‌ Heating Degree Day
روش تجویزی‌ Prescriptive Method
روش کارایی‌ انرژی‌ ساختمان Building Energy PerformanceMethod
روش موازنه‌ای‌ (کارکردی‌) Trade-Off Method
روش نیاز انرژی‌ Energy Need Method
زیربنای‌ مفید Building Usable Area
ساختمان با مصرف انرژی‌ نزدیک‌ صفر Near Zero Energy Building (Energy  Compliant Near Zero) (ECnZ)
ساختمان بسیار کم‌انرژی‌ Very Low Energy Building (Energy Compliant ++) (EC++)
ساختمان کم‌انرژی‌ Low Energy Building (Energy Compliant +) (EC+)
ساختمان منطبق‌ با مبحث‌ ١٩ Building in accordance with the regulations (Energy Compliant) (EC)
ساختمان موجود Existing Building
ساختمان نو New Building
ساعت‌ فرمان مدار روشنایی‌ Time Switch
سامانه‌ کاهنده (دیمر) روشنایی‌ Dimmer
سطح‌ خالص‌ فضای‌ کنترل شده Net Area (of conditioned space)
سیستم‌ (دستگاه یا راه انداز) تغییر سرعت‌ Variable Speed Device/Drive (VSD)
سیستم‌ تولید هم‌زمان برودت، حرارت و برق Combined Cooling, Heat and Power (CCHP)
سیستم‌ تولید هم‌زمان حرارت و برق Combined Heat and Power (CHP)
سیستم‌ حجم‌ هوای‌ متغیر Variable Air Volume (VAV)
سیستم‌ مدیریت‌ انرژی‌ Energy Management System (EMS)
سیستم‌ مدیریت‌ روشنایی‌ Lighting Management System (LMS)
سیستم‌ مدیریت‌ هوشمند ساختمان Building Management System (BMS)
شاخص‌ نور Colour Rendering Index (CRI)
شار گرمایی‌ (یا حرارتی‌) Heat Flux
شدت روشنایی‌ Illuminance
شیشه‌ کم‌گسیل‌ Low-E (Emissivity) Glass
ضریب‌ افت‌ توان نوری‌ چراغ Light Loss Factor (LLF)
ضریب‌ انعکاس متوسط‌ وزن یافته‌ سطوح داخلی‌ Area Weighted Average Reflectance of Room Surface
ضریب‌ بهره چراغ Coefficient of Utilization (CU)
ضریب‌ عبور نور مرئی‌ Visible Transmittance (VT)
ضریب‌ انتقال حرارت خطی‌(Ψ) Linear Thermal Transmittance
ضریب‌ انتقال حرارت سطحی‌ (U) Thermal Transmittance
ضریب‌ انتقال حرارت سطحی‌ مرجع‌ (Û) Reference Thermal Transmittance
ضریب‌ انتقال حرارت طرح (H) Building Heat Loss (Transfer) Coefficient
ضریب‌ انتقال حرارت مرجع‌(Ĥ) Reference Heat Loss (Transfer) Coefficient
ضریب‌ بهره گرمایی‌ خورشیدی‌ Solar Heat Gain Coefficient (SHGC)
ضریب‌ تبادل حرارت در سطح‌ جدار (h) Surface Heat Transfer Coefficient
ضریب‌ کاهش‌ انتقال حرارت (ԏ) Reduction Factor Thermal

Transmittance

ضریب‌ هدایت‌ حرارت (λ) Thermal Conductivity
طبقه‌ ساختمان Building Floor
عایق‌ (عایق‌ حرارت) Thermal Insulation (Insulation Material)
عایق‌کاری‌ حرارتی‌ (گرمابندی‌) Thermal Insulation
عایق‌کاری‌ حرارتی‌ از خارج External Thermal Insulation
عایق‌کاری‌ حرارتی‌ از داخل‌ Internal Thermal Insulation
عایق‌کاری‌ حرارتی‌ پیرامونی‌ Peripheral Thermal Insulation
عایق‌کاری‌ حرارتی‌ همگن‌ Distributed Thermal Insulation
عناصر ساختمانی‌ Building Elements
عوامل‌ ویژه Specific Factors
فضای‌ کنترل شده Conditioned Space
فضای‌ کنترل نشده Unconditioned Space
کاند لا Candella
کفایت‌ نور روز Daylight Autonomy (DA)
کفایت‌ نور روز در فضا Spatial Daylight Autonomy (sDA)
کلید قطع‌ و وصل‌ Switch
کنترلرها (کنترل کننده ها) Controllers
کنترل کننده اتوماتیــک‌ قابــل‌ برنامــه‌ریــزی‌ (پی‌ال سی‌) Programmable Logic Controller (PLC)
کاربری‌ ساختمان Building Usage
کف‌ Floor
گواهی‌نامه‌ فنی‌ معتبر Valid Technical Certificate
لامپ‌ LED Light Emitting Diode (LED) Lamp
لامپ‌ OLED Organic Light-Emitting Diode (OLED) Lamp
ماکسی‌متر Maxi Meter
محدودة آسایش‌ (حرارتی‌) Thermal Comfort Zone
مدیریت‌ هوشمند مصرف انرژی Energy Management System (EMS)
 مقاومت‌ حرارتی‌ Thermal Resistance
نشت‌ هوا Air Leakage
نهاد دارای‌ صلاحیت‌ قانونی‌ Accredited Legal Entity
واحد مسکونی‌ Residential Unit
هوابندی‌ Air Tightening

ابزارک‌های من

در حال توسعه

بر اساس برنامه توسعه کدکاو، این بخش طبق زمان بندی تدوین و منتشر خواهد شد. برای اطلاع از برنامه توسعه کدکاو به صفحه “کدکاو” مراجعه کنید.

برای مشاهده و استفاده از این خدمات باید به عنوان کاربر "ورود " کرده باشید.

در این بخش مقررات ملی مطلبی وجود ندارد
در این بخش مقررات ملی رابطه ای وجود ندارد
در این بخش مقررات ملی جدولی وجود ندارد
در این بخش مقررات ملی تصویر یا نموداری وجود ندارد

ورود | عضویت

از طریق این صفحه می توانید به کدکاو وارد شوید و از خدمات سطح بالاتری به رایگان استفاده کنید. اگر هنوز ثبت نام نکرده اید، از همین جا شروع کنید.

صفحات اصلی کدکاو

کتابخانه

جستجوی پیشرفته

کاو
میزان دقت در جستجوی عبارت
عین عبارت چند کلمه ای را جستجو کن
در عنوان ها جستجو کن
متن کامل مقالات را جستجو کن
فیلتر مباحث
استانداردهای ساختمانی ایران
آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله - استاندارد 4-2800
سیمان هیدرولیکی
آهک و فرآورده‌های آن
گچ و فرآورده‌های آن
ملات های ساختمانی
سنگ‌های ساختمانی
سنگدانه ها
کاشی سرامیکی
فرآورده‌های سفالی و آجرها
فرآورده‌های سیمانی
قیر و قطران
عایق‌های رطوبتی
عایق‌های حرارتی
شیشه
یراق آلات ساختمانی
رنگ و پوشش‌های ساختمانی
پلیمرهای ساختمانی
چوب و فرآورده‌های آن
آهن، فرآورده‌های آهنی و مصالح جوشکاری
فلزات غیرآهنی
نانو مواد
مقررات ملی ساختمان ایران
مبحث یکم تعاریف
مبحث دوم نظامات اداری
مبحث سوم حفاظت ساختمانها در مقابل حریق
مبحث چهارم الزامات عمومی ساختمانها
مبحث پنجم مصالح و فرآورده های ساختمانی
مبحث ششم بارهای وارد بر ساختمان
مبحث هفتم پی و پی سازی
مبحث هشتم طرح و اجرای ساختمان های بنایی
مبحث نهم طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه
مبحث دهم طرح و اجرای ساختمانهای فولادی
مبحث یازدهم طرح و اجرای صنعتی ساختمانها
مبحث دوازدهم ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا
مبحث سیزدهم طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمانها
مبحث چهاردهم الزامات عمومی ساختمان
مبحث پانزدهم آسانسور و پلکان برقی
مبحث شانزدهم تاسیسات بهداشتی
مبحث هفدهم لوله کشی گاز طبیعی
مبحث هجدهم عایق بندی و تنظیم صدا
مبحث نوزدهم صرفه جویی در مصرف انرژی
مبحث بیستم علائم و تابلوها
مبحث بیست و یکم پدافند غیرعامل
مبحث بیست و دوم مراقبت و نگهداری و از ساختمانها
مبحث بیست و سوم الزامات ترافیکی ساختمانها