14-1-appendix-reference-standards

پیوست 1 – استاندارد های مرجع

فهرست استانداردهایی که در این مبحث به آنها ارجاع شده است:

۱-استانداردهای ملی ایران (ISIRI):

– استاندارد ملی شماره ۴۲۳ – لوله های فولاد کربنی مناسب برای دنده پیچ کردن مطابق ISO 7-1

– استاندارد ملی شماره ۴۳۳ – اندازه های مخازن فرآورده های نفتی

– استاندارد ملی شماره ۱۲۱۹ – آبگرمکن گاز سوز مخزن دار برای مصارف خانگی- ویژگی ها و روش های آزمون

– استاندارد ملی شماره ۲ – ۱۲۱۹ – آبگرمکن گاز سوز مخزن دار- ویژگی ها و روشهای آزمون مصرف انرژی و دستورالعمل برچسب انرژی

– استاندارد ملی شماره ۱ – ۱۲۲۰ – بخاری گازسوز دودکش دار- ویژگیها و روش های آزمون

– استاندارد ملی شماره ۲ – ۱۲۲۰ – بخاری گاز سوز دودکش دار مشخصات فنی و روش تعیین معیار مصرف انرژی و دستورالعمل بر چسب انرژی

– استاندارد ملی شماره ۱۲۲۸ – آبگرمکن های نفتی

– استاندارد ملی شماره ۱-۱۵۶۲ – وسایل برقی- خانگی – ایمنی- الزامات

– استاندارد ملی شماره ۲۱-۲-۱۵۶۲ – وسایل برقی خانگی و مشابه – الزامات ویژه آبگرمکن های برقی مخزن دار

– استاندارد ملی شماره ۳۵-۲-۱۵۶۲ – وسایل برقی خانگی و مشابه – الزامات ویژه آبگرمکن های فوری

استاندارد ملی شماره ۴۰-۲-۱۵۶۲ – وسایل برقی خانگی و مشابه- ایمنی – الزامات ویژه پمپ های گرمایی، دستگاه های تهویه مطبوع و رطوبت گیرهای الکتریکی

– استاندارد ملی شماره ۵۳-۲-۱۵۶۲ – وسایل برقی خانگی و مشابه- ایمنی – الزامات ویژه وسایل گرمازای سونا و کابینهای مادون قرمز

– استاندارد ملی شماره ۲-۱۵۶۳ – آبگرمکنهای برقی خانگی- مشخصات فنی و روش آزمون تعیین معیار مصرف انرژی و دستورالعمل بر چسب انرژی

– استاندارد ملی شماره ۱۷۹۸ – دنده پیچهای لوله های گاز و اتصالهای نوع پیچی برای موادی که آب بندی توسط دنده پیچ صورت میگیرد

– استاندارد ملی شماره ۱۸۲۸ – آبگرمکن گاز سوز فوری دیواری برای مصارف خانگی ویژگی ها و روشهای آزمون

– استاندارد ملی شماره ۲-۱۸۲۸ – آبگرمکن فوری گاز سوز – مشخصات فنی و روش تعیین معیار مصرف انرژی و دستورالعمل بر چسب انرژی

– استاندارد ملی شماره ۳۳۶۳ – شیرهای کشویی چدنی – ویژگی ها

– استاندارد ملی شماره ۳۵۲۷ – ویژگیها و روشهای آزمون شاخص پیچشی مخزن نفت آبگرمکن و بخاری (دودکش دار)

– استاندارد ملی شماره ۴۰۷۱ – شیرهای یکطرفه چدنی برای مصارف عمومی – ویژگی ها

– استاندارد ملی شماره ۴۲۳۱ – طراحی و ساخت دیگهای بخار و آب داغ از نوع پوسته ای با ساختمان جوش شده

– استاندارد ملی شماره ۴۴۷۳ – دیگ چدنی شوفاژ مخصوص گرمایش مرکزی و آب گرم مصرفی

– استاندارد ملی شماره ۴۸۴۱ – شیرهای پروانه ای

– استاندارد ملی شماره 2-4910 – کولر آبی خانگی- مشخصات فنی و روش آزمون تعیین معیار مصرف انرژی و دستورالعمل بر چسب انرژی

– استاندارد ملی شماره ۵۳۶۳ – پکیج های گاز سوز گرمایش مرکزی پکیچ های نوع B11,B11bs مجهز به مشعلهای اتمسفر یک با توان ورودی اسمی حداکثر ۷۰ کیلو وات.

–  استاندارد ملی شماره ۲-۶۰۱۶ – کولرگازی و یا پمپ گرما از نوع اتاقی بدون کانال (سرد و یا سرد و گرم ) – روش اندازه گیری مصرف انرژی و دستورالعمل برچسب انرژی

– استاندارد ملی شماره ۶۷۷۱ – لوله های فولادی برای آبرسانی و فاضلاب

– استاندارد ملی شماره ۶۹۴۲ – کولرگازی و/ یا پمپ گرمای هوا به هوا با کانال (سرد و / یا سرد و گرم) – روشهای آزمون تعیین مقادیر عملکرد

– استاندارد ملی شماره ۱-۶۹۸۵ – سیستمهای سرمایشی و پمپهای گرما الزامات ایمنی و زیست محیطی – قسمت اول: الزامات پایه، تعاریف و اصطلاحات، طبقه بندی و انتخاب معیارها

– استاندارد ملی شماره ۲-۶۹۸۵ – سیستمهای سرمایشی و پمپهای گرما – الزامات ایمنی و زیست محیطی قسمت دوم: طراحی، ساخت، آزمایش نشانه گذاری و مستندسازی

– استاندارد ملی شماره ۳-۶۹۸۵ – سیستمهای سرمایشی و پمپهای گرما – الزامات ایمنی و زیست محیطی قسمت سوم: محل نصب و حفاظت شخصی

– استاندارد ملی شماره ۴-۶۹۸۵ – سیستمهای سرمایشی و پمپهای گرما- الزامات ایمنی و زیست محیطی قسمت چهارم: بهره برداری حفظ و نگهداری، تعمیر و بازیافت

– استاندارد ملی شماره ۷۲۶۸ – بخاری گازسوز بدون دودکش – ویژگیها و روشهای آزمون

– استاندارد ملی شماره ۲-۷۲۶۸ – بخاری گازسوز بدون دودکش – مشخصات فنی – و روش تعیین معیار مصرف انرژی و دستور العمل تاییدیه انرژی

– استاندارد ملی شماره ۲ – ۷۳۴۲ – معیارها و مشخصات فنی مصرف انرژی و برچسب انرژی بخارهای برقی خانگی و مشابه

– استاندارد ملی شماره 1-7696 – آزمون های مقاومت در برابر آتش – دمپرهای ضد آتش در سیستمهای توزیع هوا ، هدایت و پخش هوا – قسمت اول : روش آزمون

– استاندارد ملی شماره ۳-۷۶۹۶- آزمونهای مقاومت در برابر -آتش دمپرهای ضد آتش در سیستمهای توزیع هوا، هدایت و پخش هوا – قسمت سوم: راهنمای استفاده از روش آزمون مندرج در قسمت اول

– استاندارد ملی شماره 5- 7696- آزمونهای مقاومت در برابر آتش- دمپرهای آتش برای سیستم های توزیع هوا- قسمت ۵- دمپرهای انبساطی آتش

– استاندارد ملی شماره ۷۹۱۱ – دیگهای فولادی، با ساختمان جوش شده ، مخصوص گرمایش مرکزی و تامین آب گرم مصرفی (به طور غیر مستقیم) با ظرفیت حرارتی ۴۴ کیلو وات تا ۳ مگاوات- ویژگیها و روشهای آزمون

استاندارد ملی شماره ۱-۹۳۳۰ – لوله های فولادی جوش داده شده برای مقاصد تحت فشار – شرایط فنی تحویل -قسمت -١ لوله های فولادی غیر آلیاژی با خواص مشخص شده در درجه حرارت اتاق

– استاندارد ملی شماره ۲-۹۳۳۰ – لوله های فولادی درز جوش برای مقاصد تحت فشار – شرایط فنی تحویل- قسمت 2- لوله های فولادی غیر آلیاژی و آلیاژی درز جوش به روش مقاومت الکتریکی و القایی با خواص مشخص در دمای بالا

– استاندارد ملی شماره ۳-۹۳۳۰ – لوله های فولادی درز جوش برای مقاصد تحت فشار -شرایط فنی تحویل -قسمت 3- لوله های فولادی غیر آلیاژی و آلیاژی درز جوش به روش مقاومت الکتریکی و القایی با خواص مشخص در دمای پایین

– استاندارد ملی شماره ۴-۹۳۳۰ – لوله های فولادی جوش داده شده برای مقاصد تحت فشار – شرایط فنی تحویل – قسمت ۴ – لوله های فولادی غیر آلیاژی و آلیاژی جوش داده شده قوسی زیر پودری با خواص مشخص شده در درجه حرارت بالا

– استاندارد ملی شماره ۵ – ۹۳۳۰ – لوله های فولادی جوش داده شده برای مقاصد تحت فشار شرایط فنی تحویل – قسمت 5- لوله های فولادی غیر آلیاژی و آلیاژی جوش داده شده قوسی زیر پودری با خواص مشخص شده در درجه حرارت پایین

– استاندارد ملی شماره ۱۰۶۳۵ – برجهای خنک کن تر مشخصات فنی و روش آزمون تعیین معیار مصرف انرژی و  دستورالعمل بر چسب انرژی

– استاندارد ملی شماره ۱۰۶۳۸ – کولرهای گازی و یا پمپهای گرما دو تکه (اسپلیت ) سرد و یا سرد و گرم (بدون کانال) مشخصات فنی و روش آزمون تعیین معیار مصرف انرژی و دستور العمل بر چسب انرژی

– استاندارد ملی شماره ۱۱۰۰۵ – دیگهای گرمایش مرکزی گاز سوز الزامات خاص برای تولید آب گرم مصرفی توسط سیستم گرمایش تلفیقی با توان ورودی اسمی حداکثر ۷۰ کیلو وات

استاندارد ملی شماره ۲-۱۱۵۶۳ – جوشکاری و فرآیندهای وابسته- آماده سازی اتصال – قسمت ۲ -جوشکاری قوسی زیر پودری فولادها

– استاندارد ملی شماره ۱۲۱۱۸ – وسایل نفت سوز – مقررات عمومی برای ساخت

– استاندارد ملی شماره ۱۲۱۱۹ – وسایل نفت سوز – مقررات عمومی و روشهای آزمون

– استاندارد ملی شماره ۱۲۱۲۰ – بخاریهای نفت سوز نوع باز با تهویه طبیعی- ویژگی ها و الزامات ساخت

– استاندارد ملی شماره ۱۲۱۵۶ – پکیج های گاز سوز گرمایش مرکزی نوع C با توان ورودی اسمی حداکثر ۷۰ کیلو وات

– استاندارد ملی شماره ۱ – ۱۲۷۵۳ – سیستم لوله های چند لایه برای لوله کشی آب سرد و گرم داخل ساختمان – قسمت ۱ – اصول کلی

-استاندارد ملی شماره ۲ – ۱۲۷۵۳ – سامانه های لوله گذاری لوله های چند لایه برای تاسیسات آب سرد و گرم داخل ساختمان- قمست دوم- لوله ها

-استاندارد ملی شماره ۳-۱۲۷۵۳ – سیستم لوله های چند لایه برای لوله کشی آب سرد و گرم داخل ساختمان – قسمت ۳- اتصالات

– استاندارد ملی شماره ۵-۱۲۷۵۳ – سیستم لوله های چند لایه برای لوله کشی آب سرد و گرم داخل ساختمان – قسمت ۵- همخوانی مجموعه لوله و اتصال با شرایط کاربری

– استاندارد ملی شماره ۱-۱۳۲۰۵ – پلاستیک ها- سیستمهای لوله کشی برای تاسیسات آب سرد و گرم – پلی اتیلن با پیوند عرضی (pe-x) قسمت ۱ – اصول کلی

– استاندارد ملی شماره ۲ – ۱۳۲۰۵ – پلاستیک ها – سیستمهای لوله کشی برای تاسیسات آب سرد و گرم – پلی اتیلن با پیوند عرضی ( pe-x) قسمت ۲- لوله ها

– استاندارد ملی شماره ۳-۱۳۲۰۵ – پلاستیکها – سیستمهای لوله کشی برای تاسیسات آب سرد و گرم – پلی اتیلن با پیوند عرضی (pe-x) قسمت ۳- اتصالات

– استاندارد ملی شماره ۵-۱۳۲۰۵ – پلاستیکها – سیستمهای لوله کشی برای تأسیسات آب سرد و گرم – پلی اتیلن با پیوند عرضی (pe-x) قسمت ۵ – همخوانی مجموعه لوله و اتصال با شرایط کاربری

– استاندارد ملی شماره ۱-۱۳۲۵۲ پلاستیکها – سیستمهای لوله کشی برای تاسیسات آب سرد و گرم – پلی اتیلن مقاوم در دمای بالا (pe-rt) قسمت ۱- اصول کلی

– استاندارد ملی شماره ۲-۱۳۲۵۲ – پلاستیکها – سیستمهای لوله کشی برای تاسیسات آب سرد و گرم – پلی اتیلن مقاوم در دمای بالا (pe-rt) – قسمت ۲- لوله ها – ویژگیها

– استاندارد ملی شماره ۳-۱۳۲۵۲ – پلاستیکها- سیستمهای لوله کشی برای تاسیسات آب سرد و گرم – پلی اتیلن مقاوم در دمای بالا (pe-rt) قسمت 3- اتصالات – ویژگیها

– استاندارد ملی شماره ۵-۱۳۲۵۲ – پلاستیکها – سیستمهای لوله کشی برای تأسیسات آب سرد و گرم – پلی اتیلن مقاوم در دمای بالا (pe-rt) – قسمت ۵- همخوانی مجموعه لوله و  اتصالات با شرایط کاربری

– استاندارد ملی شماره ۱۴۵۵۳ – پکیج های گاز سوز گرمایش مرکزی -الزامات ویژه برای پکیجهای چگالشی با توان ورودی اسمی حداکثر ۷۰ کیلو وات

 

ASME (American Society of Mechanical Engineers)

ANSI(American National Standards Institute)

ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers, Inc.)

ASTM International

BSI (British Standards Institution)

CSA (Canadian Standards Association)

DIN (German Institute for Standardization)

EN (European Standards)

ISO (International Organization for Standardization)

JIS(Japanese Industrial Standards)

MSS (Manufacturers Standardization Society)

NFPA (National Fire Protection Association)

ابزارک‌های من

در حال توسعه

بر اساس برنامه توسعه کدکاو، این بخش طبق زمان بندی تدوین و منتشر خواهد شد. برای اطلاع از برنامه توسعه کدکاو به صفحه “کدکاو” مراجعه کنید.

برای مشاهده و استفاده از این خدمات باید به عنوان کاربر "ورود " کرده باشید.

در این بخش مقررات ملی مطلبی وجود ندارد
در این بخش مقررات ملی رابطه ای وجود ندارد
در این بخش مقررات ملی جدولی وجود ندارد
در این بخش مقررات ملی تصویر یا نموداری وجود ندارد

ورود | عضویت

از طریق این صفحه می توانید به کدکاو وارد شوید و از خدمات سطح بالاتری به رایگان استفاده کنید. اگر هنوز ثبت نام نکرده اید، از همین جا شروع کنید.

صفحات اصلی کدکاو

کتابخانه

جستجوی پیشرفته

کاو
میزان دقت در جستجوی عبارت
عین عبارت چند کلمه ای را جستجو کن
در عنوان ها جستجو کن
متن کامل مقالات را جستجو کن
فیلتر مباحث
استانداردهای ساختمانی ایران
آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله - استاندارد 4-2800
سیمان هیدرولیکی
آهک و فرآورده‌های آن
گچ و فرآورده‌های آن
ملات های ساختمانی
سنگ‌های ساختمانی
سنگدانه ها
کاشی سرامیکی
فرآورده‌های سفالی و آجرها
فرآورده‌های سیمانی
قیر و قطران
عایق‌های رطوبتی
عایق‌های حرارتی
شیشه
یراق آلات ساختمانی
رنگ و پوشش‌های ساختمانی
پلیمرهای ساختمانی
چوب و فرآورده‌های آن
آهن، فرآورده‌های آهنی و مصالح جوشکاری
فلزات غیرآهنی
نانو مواد
مقررات ملی ساختمان ایران
مبحث یکم تعاریف
مبحث دوم نظامات اداری
مبحث سوم حفاظت ساختمانها در مقابل حریق
مبحث چهارم الزامات عمومی ساختمانها
مبحث پنجم مصالح و فرآورده های ساختمانی
مبحث ششم بارهای وارد بر ساختمان
مبحث هفتم پی و پی سازی
مبحث هشتم طرح و اجرای ساختمان های بنایی
مبحث نهم طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه
مبحث دهم طرح و اجرای ساختمانهای فولادی
مبحث یازدهم طرح و اجرای صنعتی ساختمانها
مبحث دوازدهم ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا
مبحث سیزدهم طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمانها
مبحث چهاردهم الزامات عمومی ساختمان
مبحث پانزدهم آسانسور و پلکان برقی
مبحث شانزدهم تاسیسات بهداشتی
مبحث هفدهم لوله کشی گاز طبیعی
مبحث هجدهم عایق بندی و تنظیم صدا
مبحث نوزدهم صرفه جویی در مصرف انرژی
مبحث بیستم علائم و تابلوها
مبحث بیست و یکم پدافند غیرعامل
مبحث بیست و دوم مراقبت و نگهداری و از ساختمانها
مبحث بیست و سوم الزامات ترافیکی ساختمانها