18-6-appendix-dictionary

واژه نامه فارسی به انگلیسی

افت تراگسیل صدا Sound transmission loss (TL)
پاسخ بسامدی Frequency response
تراز سنج صدا Sound level meter
تراز صدای معادل Equivalent continuous sound pressure level (Leg)
تراز صدای معادل وزن یافته A A-weighted equivalent sound pressure level (LAeqT)
تراز شدت صدا Sound intensity level (L1)
تراز فشار صدا Sound pressure level (Lp)
تراز فشار صدای وزن یافته A A-weighted sound pressure level (LPA)
تراز فشار صدای کوبه ای معمول شده Normalized impact sound pressure level (Ln)
تراز فشار صدای کوبه ای معمول شده وزن یافته Weighted normalized impact sound pressure level (Lnw)
تراگسیل (انتقال) Transmission
ترا گسیل صدای هوابرد Airborne sound transmission
ترا گسیل صدای کوبه ای Impact sound transmission
جداکننده ساده Simple Partition
جداکننده مرکب Multiple Partition
درجه تراگسیل صدا Sound Transmission Class (STC)
درجه صدابندی کوبه ای Impact Insulation Class (IIC)
زمان واخنش Reverberation time (T)
شاخص تراگسیل گفتار Sound transmission index (STI)
شاخص کاهش صدا Sound reduction index (R)
شاخص کاهش صدای وزن یافته Weighted sound reduction index (Rw)
شبکه وزنی A A-weighting network
صدا Sound
صدابندی Sound insulation
صدای هوابرد Airborne sound
صدای کوبه ای Impact sound
ضریب تراگسیل صدا Sound transmission coefficient
ضریب جذب صدا Sound absorption coefficient (a)
ضریب جذب صدای وزن یافته Weighted sound absorption coefficient (aw)
فراگیر کشسان Elastic medium
گستره بسامدی Frequency range
نمودارهای برسنج ترجیحی نوفه Preferred Noise Criteria (PNC)
نوفه Noise
نوفه زمینه Background noise

ابزارک‌های من

در حال توسعه

بر اساس برنامه توسعه کدکاو، این بخش طبق زمان بندی تدوین و منتشر خواهد شد. برای اطلاع از برنامه توسعه کدکاو به صفحه “کدکاو” مراجعه کنید.

برای مشاهده و استفاده از این خدمات باید به عنوان کاربر "ورود " کرده باشید.

در این بخش مقررات ملی مطلبی وجود ندارد
در این بخش مقررات ملی رابطه ای وجود ندارد
در این بخش مقررات ملی جدولی وجود ندارد
در این بخش مقررات ملی تصویر یا نموداری وجود ندارد

ورود | عضویت

از طریق این صفحه می توانید به کدکاو وارد شوید و از خدمات سطح بالاتری به رایگان استفاده کنید. اگر هنوز ثبت نام نکرده اید، از همین جا شروع کنید.

صفحات اصلی کدکاو

کتابخانه

جستجوی پیشرفته

کاو
میزان دقت در جستجوی عبارت
عین عبارت چند کلمه ای را جستجو کن
در عنوان ها جستجو کن
متن کامل مقالات را جستجو کن
فیلتر مباحث
استانداردهای ساختمانی ایران
آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله - استاندارد 4-2800
سیمان هیدرولیکی
آهک و فرآورده‌های آن
گچ و فرآورده‌های آن
ملات های ساختمانی
سنگ‌های ساختمانی
سنگدانه ها
کاشی سرامیکی
فرآورده‌های سفالی و آجرها
فرآورده‌های سیمانی
قیر و قطران
عایق‌های رطوبتی
عایق‌های حرارتی
شیشه
یراق آلات ساختمانی
رنگ و پوشش‌های ساختمانی
پلیمرهای ساختمانی
چوب و فرآورده‌های آن
آهن، فرآورده‌های آهنی و مصالح جوشکاری
فلزات غیرآهنی
نانو مواد
مقررات ملی ساختمان ایران
مبحث یکم تعاریف
مبحث دوم نظامات اداری
مبحث سوم حفاظت ساختمانها در مقابل حریق
مبحث چهارم الزامات عمومی ساختمانها
مبحث پنجم مصالح و فرآورده های ساختمانی
مبحث ششم بارهای وارد بر ساختمان
مبحث هفتم پی و پی سازی
مبحث هشتم طرح و اجرای ساختمان های بنایی
مبحث نهم طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه
مبحث دهم طرح و اجرای ساختمانهای فولادی
مبحث یازدهم طرح و اجرای صنعتی ساختمانها
مبحث دوازدهم ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا
مبحث سیزدهم طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمانها
مبحث چهاردهم الزامات عمومی ساختمان
مبحث پانزدهم آسانسور و پلکان برقی
مبحث شانزدهم تاسیسات بهداشتی
مبحث هفدهم لوله کشی گاز طبیعی
مبحث هجدهم عایق بندی و تنظیم صدا
مبحث نوزدهم صرفه جویی در مصرف انرژی
مبحث بیستم علائم و تابلوها
مبحث بیست و یکم پدافند غیرعامل
مبحث بیست و دوم مراقبت و نگهداری و از ساختمانها
مبحث بیست و سوم الزامات ترافیکی ساختمانها