16-5-appendix-measurement-of-pipes-in-sewer-aerator-piping

پیوست‌٥: اندازه گذاری لوله‌ها در لوله‌کشی‌ هواکش‌ فاضلاب

پ ٥-١ کلیات

پ ٥-١-١ ((پیوست‌ ٥- اندازه گذاری‌ لوله‌ها در لوله‌ کشی‌ هواکش‌ فاضلاب)) به‌ عنوان راهنمای‌ محاسبه‌ و تعیین‌ اندازة لوله‌های‌ هواکش‌ فاضلاب بهداشتی‌ داخل‌ ساختمان پیشنهاد می‌شود و نباید آن را جزئی‌ از مقررات، که‌ رعایت‌ حداقل‌های‌ مقرر شده در آن الزامی‌ است‌، تلقی‌ کرد.

پ ٥-١-٢ روش پیشنهاد شده در ((پیوست‌ ٥- اندازه گذاری‌ لوله‌ها در لوله‌ کشی‌ هواکش‌ فاضلاب)) به‌ هیچ‌ وجه‌ استفاده از روشهای‌ مهندسی‌ دیگر را، به‌ شرط تأیید، منتفی‌ نمی‌کند.

پ ٥-١-٣ روش پیشنهادی‌ برای‌ اندازه گذاری‌ لوله‌ها در لوله‌ کشی‌ هواکش‌ فاضلاب بهداشتی‌ ساختمان شامل‌ اجزای‌ زیر است‌:

پ ٥-١-٣-١ تعیین‌ مقدار D.F.U. برای‌ لوازم بهداشتی‌ مختلف‌؛

پ ٥-١-٣-٢ تعیین‌ قطر اسمی‌ لوله‌ مورد نیاز .

پ ٥-١-٤ در جدولهایی‌ که‌ در ((پیوست‌ ٥- اندازه گذاری‌ لوله‌ها در لوله‌ کشی‌ هواکش‌ فاضلاب)) مورد استفاده قرار گرفته‌، برابری‌ واحدها به‌ ترتیب‌ مقرر در (پ ٣-١-٤) است‌.

 پ ٥-٢ تعیین‌ مقدار D.F.U. برای‌ لوازم بهداشتی‌ مختلف‌

پ ٥-٢-١ حداکثر جریان لحظه‌ ای‌ هر یک‌ از لوازم بهداشتی‌ با واحد D.F.U. مشخص‌ می‌شود.

پ ٥-٢-٢ مقدار D.F.U. برای‌ هر یک‌ از لوازم بهداشتی‌ در جدول پ ٣-٢-٢ داده شده است‌. این‌ جدول در «پیوست‌ ٣ اندازه گذاری‌ لوله‌ها در لوله‌ کشی‌ فاضلاب بهداشتی‌ ساختمان» مندرج است‌.

پ ٥-٢-٣ مقدار D.F.U. برای‌ لوازم بهداشتی‌، که‌ در جدول پ ٣-٢-٢ نباشد ولی‌ قطر اسمی‌ لوله‌ تخلیه‌ یا سیفون آنها معلوم باشد، در جدول پ ٥-٢-٣ مشخص‌ شده است‌.

جدول پ ٥-٢-٣ مقدار D.F.U. برای‌ لوازم بهداشتی‌ برحسب‌ قطر اسمی‌ سیفون یا لوله‌ تخلیه‌
قطر اسمی‌ لوله‌ تخلیه‌ یا سیفون (اینچ‌) مقدار D.F.U.
1\frac{1}{4}  یا کمتر ١
1\frac{1}{2} ٢
2 ٣
2\frac{1}{2} ٤
3 ٥
4 ٦

پ ٥-٢-٤ در تخلیه‌ فاضلاب به‌ لوله‌ کشی‌ فاضلاب بهداشتی‌ ساختمان، از لوازم و سیستم‌هایی‌ که‌ تخلیه‌ آب یا فاضلاب آنها به‌ طور پیوسته‌ یا تقریًبا پیوسته‌ صورت می‌گیرد (از قبیل‌ پمپ‌ها، تأسیسات گرمایی‌ با آب گرم کننده یا بخار، تأسیسات سرمایی‌ با آب سرد کننده و غیره) باید هر گالن‌ در دقیقه‌ (3/78 لیتر در دقیقه‌) برابر D.F.U ٢ و در صورتی‌ که‌ تخلیه‌ به‌ طور نیمه‌ پیوسته‌ باشد باید هر گالن‌ در دقیقه‌ برابر D.F.U ١ در اندازه گذاری‌ لوله‌های‌ فاضلاب و هواکش‌ فاضلاب منظور شود.

پ ٥-٣ تعیین‌ قطر اسمی‌ لوله‌ مورد نیاز

پ ٥-٣-١  با در دست‌ داشتن‌ مقدار D.F.U. و طول لوله‌ در هر قسمت‌ از لوله‌ کشی‌ هواکش‌ فاضلاب و با استفاده از جدول پ ٥-٣-١ می‌توان لوله‌های‌ قائم‌ هواکش‌ از نوع “vent stack” یا “stack vent” را اندازه گذاری‌ کرد.

الف‌) طول کل‌ لوله‌ هواکش‌ قائم‌ باید از نقطه‌ مورد نظر تا انتهای‌ بالایی‌ شبکه‌ مربوطه‌ در هوای‌ آزاد روی‌ بام، اندازه گیری‌ شود.

پ ٥-٣-٢ اندازه گذاری‌ هواکش‌ جداگانه‌، شاخه‌ افقی‌، هواکش‌ مداری‌ و هواکش‌ کمکی‌ باید دست‌کم‌ نصف‌ اندازه قطر اسمی‌ لوله‌ فاضلابی‌ باشد که‌ این‌ هواکش‌ها برای‌ آن نصب‌ می‌ شوند. قطر اسمی‌ لوله‌ هواکش‌ نباید کمتر از  1\frac{1}{4} اینچ‌ باشد. اگر طول لوله‌ هواکش‌ بیش‌ از ١٢ متر باشد، در تمام این‌ طول قطر اسمی‌ لوله‌ هواکش‌ باید یک‌ اندازه بزرگتر شود.

جدول پ ٥-٣-١ اندازه گذاری‌ لوله‌های‌ قائم‌ هواکش‌ فاضلاب
قطر لوله قائم فاضلاب (اینچ) مقدار D.F.U. متصل به لوله قائم قطر لوله هواکش (اینچ)
1\frac{1}{4} 1\frac{1}{2} 2 2\frac{1}{2} 3 4 5 6 8 10 12
حداکثر طول لوله هواکش (فوت)
1\frac{1}{4} ٢ 30
1\frac{1}{2} 8 50 150
1\frac{1}{2} 10 30 100
2 12 30 75 200
2 20 26 50 150
2\frac{1}{2} 42 30 100 300
3 ١٠ 42 150 360 1040
3 21 32 110 270 810
3 53 27 94 230 680
3 102 25 86 210 620
4 43 35 85 250 980
4 140 27 65 200 750
4 320 23 55 70 640
4 540 2 50 150 580
5 190 28 82 320 990
5 490 21 63 250 760
5 940 18 53 210 670
5 1400 16 49 190 590
6 500 33 130 400 100
6 1100 26 100 310 0
6 2000 22 84 260 780
6 2900 20 77 240 660
8 1800 31 95 600
8 3400 24 73 240 940
8 5600 20 62 190 720
8 7600 18 56 160 610
10 4000 31 140 560
10 7200 24 78 310 960
10 11000 20 60 240 740
10 15000 18 51 200 630
46 180 570

 

پ ٥-٤ نکات دیگری‌ درباره اندازه گذاری‌ لوله‌ها

پ ٥-٤-١  در تعیین‌ مقدار D.F.U. برای‌ اندازه گذاری‌ لوله‌های‌ قائم‌ هواکش‌ فاضلاب با استفاده از جدول پ ٥-٣-١ باید جمع‌ کل‌ D.F.U. لوازم بهداشتی‌، که‌ این‌ لوله‌ قائم‌ هواکش‌ برای‌ آنها نصب‌ می‌شود، در محاسبات وارد شود.

پ ٥-٤-٢  قطر اسمی‌ لوله‌ هواکش‌ فاضلاب بهداشتی‌ داخل‌ ساختمان در هیچ‌ مورد نباید از ٣٢ میلی‌ متر ( 1\frac{1}{4} اینچ‌) کمتر باشد.

ابزارک‌های من

در حال توسعه

بر اساس برنامه توسعه کدکاو، این بخش طبق زمان بندی تدوین و منتشر خواهد شد. برای اطلاع از برنامه توسعه کدکاو به صفحه “کدکاو” مراجعه کنید.

برای مشاهده و استفاده از این خدمات باید به عنوان کاربر "ورود " کرده باشید.

ورود | عضویت

از طریق این صفحه می توانید به کدکاو وارد شوید و از خدمات سطح بالاتری به رایگان استفاده کنید. اگر هنوز ثبت نام نکرده اید، از همین جا شروع کنید.

صفحات اصلی کدکاو

کتابخانه

جستجوی پیشرفته

کاو
میزان دقت در جستجوی عبارت
عین عبارت چند کلمه ای را جستجو کن
در عنوان ها جستجو کن
متن کامل مقالات را جستجو کن
فیلتر مباحث
استانداردهای ساختمانی ایران
آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله - استاندارد 4-2800
سیمان هیدرولیکی
آهک و فرآورده‌های آن
گچ و فرآورده‌های آن
ملات های ساختمانی
سنگ‌های ساختمانی
سنگدانه ها
کاشی سرامیکی
فرآورده‌های سفالی و آجرها
فرآورده‌های سیمانی
قیر و قطران
عایق‌های رطوبتی
عایق‌های حرارتی
شیشه
یراق آلات ساختمانی
رنگ و پوشش‌های ساختمانی
پلیمرهای ساختمانی
چوب و فرآورده‌های آن
آهن، فرآورده‌های آهنی و مصالح جوشکاری
فلزات غیرآهنی
نانو مواد
مقررات ملی ساختمان ایران
مبحث یکم تعاریف
مبحث دوم نظامات اداری
مبحث سوم حفاظت ساختمانها در مقابل حریق
مبحث چهارم الزامات عمومی ساختمانها
مبحث پنجم مصالح و فرآورده های ساختمانی
مبحث ششم بارهای وارد بر ساختمان
مبحث هفتم پی و پی سازی
مبحث هشتم طرح و اجرای ساختمان های بنایی
مبحث نهم طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه
مبحث دهم طرح و اجرای ساختمانهای فولادی
مبحث یازدهم طرح و اجرای صنعتی ساختمانها
مبحث دوازدهم ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا
مبحث سیزدهم طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمانها
مبحث چهاردهم الزامات عمومی ساختمان
مبحث پانزدهم آسانسور و پلکان برقی
مبحث شانزدهم تاسیسات بهداشتی
مبحث هفدهم لوله کشی گاز طبیعی
مبحث هجدهم عایق بندی و تنظیم صدا
مبحث نوزدهم صرفه جویی در مصرف انرژی
مبحث بیستم علائم و تابلوها
مبحث بیست و یکم پدافند غیرعامل
مبحث بیست و دوم مراقبت و نگهداری و از ساختمانها
مبحث بیست و سوم الزامات ترافیکی ساختمانها