پ ٢٣-٦-١- گروه های‌ ساختمان و مسیر دوچرخه‌

الف‌ – شرایط‌ انواع مسیرهای‌ دوچرخه‌ با توجه‌ به‌ نوع کاربری‌ اطراف معبر مطابق‌ جدول زیر ارائه‌ شده است‌.

جدول پ ٢٣-٦-١- شرایط‌ انواع مسیرهای‌ دوچرخه‌ با توجه‌ به‌ نوع کاربری‌ اطراف معبر
نوع کاربری اطراف معبر نوع مسیر دوچرخه
توسعه‌های‌ بسیار بزرگ دارای‌ اهمیت‌ کشوری‌ و سایر بناهایی‌ که‌ هدف آنها منحصرا خدمت‌رسانی‌ به‌ استفاده کنندگان از راه است‌ *سواره رو مشترک ** مسیر درجه 3 *** مسیر درجه 2 **** مسیر درجه 1
کاربری‌های‌ در سطح‌ ملی‌ و شهری‌ ممنوع ممنوع ممنوع مناسب
کاربری‌های‌ در سطح‌ منطقه‌ ای‌ توصیه نمی شود ممنوع ممنوع مناسب
کاربری‌های‌ در سطح‌ محله‌ توصیه نمی شود مجاز مناسب مطلوب
مسکونی‌ و سایر کاربری‌ها مجاز مناسب توصیه نمی شود مطلوب
**سواره رو مشترکی‌ است‌ که‌ با تابلوهای‌ مخصوص بعنوان مسیر دوچرخه‌ مشخص‌ می‌شود . در استفاده از آن وسایل‌ نقلیه‌ موتوری‌ باید اولویت‌ را به‌ دوچرخه‌ها دهند.

***قسمتی‌ از سواره رو است‌ که‌ با خط‌کشی‌ مشخص‌ می‌شود و به‌ عبور دوچرخه‌ها اختصاص دارد.

**** راه مجزایی‌ است‌ که‌ به‌ حرکت‌ دوچرخه‌ها اختصاص دارد و گاهی‌ در امتداد سواره رو یا امتدادی‌ مستقل‌ قرار دارد.

ب- در معابر دارای‌ کاربری‌های‌ جانبی‌ گروه(ج و د)، مانند پمپ‌ بنزین‌، ایستگاههای‌ اصلی‌ مترو و …، ایجاد مسیردوچرخه‌ نسبت‌ به‌ خط‌ دوچرخه‌ ارجحیت‌ دارد و برعکس‌ در صورتی‌ که‌ تعداد کاربری‌های‌ مذکور زیاد نباشد، احداث خط‌ دوچرخه‌ بر دوچرخه‌رو اولویت‌ دارد.

سواره رویی‌ است‌ که‌ دوچرخه‌ها و وسایل‌ نقلیه‌ موتوری‌ بطور مشترك از آن استفاده می‌کنند.

پ- در مورد دوچرخه‌روها باید بررسی‌ شود که‌ پیاده روی‌ مجاور به‌ اندازه کافی‌ عریض‌ باشد، حداقل‌ عرض پیاده رو در شرایط‌ مختلف‌ در ادامه‌ ارائه‌ شده است‌، این‌ مقادیر حداقل‌ ابعاد لازم را بدست‌ می‌دهند، معمولاً برای‌ تضمین‌ حرکت‌ راحت‌ عابرین‌ و تأمین‌ دسترسی‌های‌ لازم، باید عرض بزرگتری‌ انتخاب شود.

پ ٢٣-٦-٢ نحوه دسترسی‌ مسیر دوچرخه‌ به‌ گروه های‌ ساختمان

الف‌ – به‌ منظور مشخص‌ شدن حق‌ تقدم دوچرخه‌سواران و عابرین‌ پیاده لازم است‌ در محدوده ورودی‌ کاربری‌های‌ مجاور، مسیرهای‌ دوچرخه‌رو و پیاده رو همانطور که‌ در شکل‌ زیر نشان داده شده است‌ تداوم پیدا کنند.

شکل‌ پ ٢٣-٦-٣- جزئیات دوچرخه‌رو در محل‌ ورودی‌ کاربری‌های‌ پرتردد
شکل‌ پ ٢٣-٦-٣- جزئیات دوچرخه‌رو در محل‌ ورودی‌ کاربری‌های‌ پرتردد

ب – قسمت‌هایی‌ از مسیر دوچرخه‌ که‌ در محدوده ورودی‌ کاربری‌ها واقع‌ هستند باید همانند گذرگاه عرضی‌ دوچرخه‌ خط‌کشی‌ شوند.

پ – به‌ منظور تأمین‌ میدان دید کافی‌ برای‌ دوچرخه‌سواران، در فاصله‌ ١٢ متری‌ قبل‌ از ورودی‌ کاربری‌ها، پارك خودرو ممنوع است‌.

پ ٢٣-٦-٢ ایستگاه و پارکینگ‌ دوچرخه‌ برای‌ گروه های‌ ساختمان

ت – قرارگیری‌ ایستگاه و پارکینگ‌ دوچرخه‌ در محل‌ دسترسی‌ به‌ کاربری‌ها ممنوع است‌.

ث – ایستگاه دوچرخه‌ نباید موجب‌ انسداد پل‌ بین‌ سواره رو و پیاده رو گردد.

ج – لازم است‌ در شهرهای‌ دارای‌ مسیر دوچرخه‌، کاربری‌های‌ نوع (ج و د) به‌ مسیر دوچرخه‌ متصل‌ باشند.

الف‌- پارکینگ‌ دوچرخه‌ باید دارای‌ دسترسی‌ مناسب‌ بوده و حتی‌الامکان به‌ بنای‌ مورد نظر (مقصد) نزدیک‌ باشند.

ب- در ساختمانهای‌ گروه (ب، ج و د) و ساختمانهایی‌ با بیش‌ از ٤٠ واحد، نظیر ساختمانهای‌ عمومی‌، مسکونی‌، ادارات، ایستگاه های‌ اتوبوس و پایانه‌ها لازم است‌ ١٠ درصد از کل‌ فضای‌ پارکینگ‌ بمنظور ایجاد فضای‌ سرپوشیده و محفوظ برای‌ پارکینگ‌ دوچرخه‌، اختصاص داده شود.

پ- دارندگان پارکینگ‌های‌ عمومی‌ با ظرفیت‌ بیش‌ از ٤٠ دستگاه وسیله‌ نقلیه‌ موتوری‌ باید به‌ ازاء هر ٢٠ جای‌ پارك اتومبیل‌، فضای‌ یک‌ جای‌ پارك اتومبیل‌ را به‌ پارکینگ‌ دوچرخه‌ اختصاص دهند.

ت- به‌ طور کلی‌، مساحت‌ پارکینگ‌ دوچرخه‌ در ساختمانهای‌ گروه (ج و د) نباید از ٥ مترمربع‌ و همچنین‌ از ١ تا ٢ درصد مساحت‌ ساختمان کمتر باشد.

ج- مساحت‌ پارکینگ‌ دوچرخه‌ باید بر اساس پیش‌بینی‌ درصد سفرهایی‌ که‌ در ٢٠ سال آینده با دوچرخه‌ انجام می‌شود تعیین‌ شود.

ح- پارکینگ‌های‌ دوچرخه‌ از نظر نحوه ی‌ محافظت‌ به‌ دو نوع درباز و در بسته‌ می‌باشند. نوع مناسب‌ پارکینگ‌ برای‌ کاربری‌های‌ مختلف‌ مطابق‌ جدول زیر است‌. پارکینگ‌ در باز، پارکینگی‌ است‌ که‌ اطراف آن باز و به‌ دوشکل‌ سرپوشیده یا سرباز باشد و پارکینگ‌ در بسته‌ پارکینگی‌ است‌ که‌ اطراف آن بسته‌ باشد و دسترسی‌ به‌ آن از طریق‌ در انجام شود و در داخل‌ ساختمان یا محوطه‌ (به‌ صورت سرباز یا سرپوشیده) واقع‌ باشد.

جدول پ ٢٣-٦-٢- نوع مناسب‌ پارکینگ‌ دوچرخه‌ برای‌ کاربری‌های‌ مختلف‌
ردیف نوع کاربری نوع پارکینگ دوچرخه
1 مسکونی دربسته، بدون نگهبان، با تعدادی گیره در فضای باز
2 تجاری دربار و سرباز
3 اداری دربسته‌ و سرباز
4 آموزشی برای‌ دانش‌ آموزان و دانشجویان:درباز و سرپوشیده

برای‌ کارکنان: دربسته‌ و بدون نگهبان

5 صنعتی دربسته و سرباز
6 فرهنگی و مذهبی درباز و سرباز
7 بهداشتی و درمانی دربسته و سرباز
8 ورزشی درباز و سرباز
9 حمل و نقل درباز، سرپوشیده یا سرباز
10 خدمات عمومی و شهری درباز و سرباز
11 رستوران ها و تالارها رستوران: درباز و سرپوشیده و تالار: در بسته‌ و سرپوشیده
12 تفریحی و گردشگری درباز و سرباز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ابزارک‌های من

در حال توسعه

بر اساس برنامه توسعه کدکاو، این بخش طبق زمان بندی تدوین و منتشر خواهد شد. برای اطلاع از برنامه توسعه کدکاو به صفحه “کدکاو” مراجعه کنید.

برای مشاهده و استفاده از این خدمات باید به عنوان کاربر "ورود " کرده باشید.

ورود | عضویت

از طریق این صفحه می توانید به کدکاو وارد شوید و از خدمات سطح بالاتری به رایگان استفاده کنید. اگر هنوز ثبت نام نکرده اید، از همین جا شروع کنید.

صفحات اصلی کدکاو

کتابخانه

جستجوی پیشرفته

کاو
میزان دقت در جستجوی عبارت
عین عبارت چند کلمه ای را جستجو کن
در عنوان ها جستجو کن
متن کامل مقالات را جستجو کن
فیلتر مباحث
استانداردهای ساختمانی ایران
آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله - استاندارد 4-2800
سیمان هیدرولیکی
آهک و فرآورده‌های آن
گچ و فرآورده‌های آن
ملات های ساختمانی
سنگ‌های ساختمانی
سنگدانه ها
کاشی سرامیکی
فرآورده‌های سفالی و آجرها
فرآورده‌های سیمانی
قیر و قطران
عایق‌های رطوبتی
عایق‌های حرارتی
شیشه
یراق آلات ساختمانی
رنگ و پوشش‌های ساختمانی
پلیمرهای ساختمانی
چوب و فرآورده‌های آن
آهن، فرآورده‌های آهنی و مصالح جوشکاری
فلزات غیرآهنی
نانو مواد
مقررات ملی ساختمان ایران
مبحث یکم تعاریف
مبحث دوم نظامات اداری
مبحث سوم حفاظت ساختمانها در مقابل حریق
مبحث چهارم الزامات عمومی ساختمانها
مبحث پنجم مصالح و فرآورده های ساختمانی
مبحث ششم بارهای وارد بر ساختمان
مبحث هفتم پی و پی سازی
مبحث هشتم طرح و اجرای ساختمان های بنایی
مبحث نهم طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه
مبحث دهم طرح و اجرای ساختمانهای فولادی
مبحث یازدهم طرح و اجرای صنعتی ساختمانها
مبحث دوازدهم ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا
مبحث سیزدهم طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمانها
مبحث چهاردهم الزامات عمومی ساختمان
مبحث پانزدهم آسانسور و پلکان برقی
مبحث شانزدهم تاسیسات بهداشتی
مبحث هفدهم لوله کشی گاز طبیعی
مبحث هجدهم عایق بندی و تنظیم صدا
مبحث نوزدهم صرفه جویی در مصرف انرژی
مبحث بیستم علائم و تابلوها
مبحث بیست و یکم پدافند غیرعامل
مبحث بیست و دوم مراقبت و نگهداری و از ساختمانها
مبحث بیست و سوم الزامات ترافیکی ساختمانها